Kabala büyüsü nedir ve nasıl yapılır

Kabalayı dünyanın en esrarengiz ve şaşırtıcı milleti – yahudiler  ortaya  çıkarmışlar. Onlar sadece bilime ve kültüre yatırım yapmamış aynı zamanda esraraengiz kutsal öğreti icat etmişler.

Kabala nedir

Kabala – kadim İbrani öğretisidir- günümüzde yenilenmiş ve tüm dünyada geniş yayılmıştır.

Kabala – bu öğreti bir çok avrupa geleneğine uymuyor. Büyü simgelerinin esrarlığı  farklı  manevi yöne sahip, gizemli tecrübeleri kavramak isteyen insanları kendine celp ediyor. Kabalanın hedefi  Yaradanı  insanlara anlatmaktır, bu yüzden de kötü yöne kullanılan kahaneti ve fala bakmayı  yasaklıyor.

Diğer tüm egzotik geleneklerde olduğu gibi, Evrenin ve Yücenin gizemli öğreti kuruluşunun kişilere yönelik 2 yönü vardır: anlatımlı ve pratik . Birinci yön: kainatın zor sistemlerinin metofizik anlatımını veriyor.  İkinci yon: kainata etki yöntemlerini kendinde birleştiriyor ki, buda kabalistik kehanet adlandırılıyor.

KABALA KEHANET TEORİSİ

Kabalistik kehanetin temeli, yahudi alfabesinin harflerinin kutsal manalarına inanmaktan ibarettir. Öğretiye göre Allah kainatı yaradan zaman bilinmeyen simgelere hakimdi ve sonralar bunlar insanlara rakam ve harf olarak aktarılmıştır.

İnança göre: Allah Sinay dağında Musa Peyğamberle  buluşmuş ve ona işaretlerin gizli manalarından bahsetmiştir. Ondan  sonra  Yehova””””””””””””””””nın Şahitleri,nasihatleri dinleyerek, açık olan işaretleri gizli tutmaya karar verdi.

Bu doğru  ve makul  davranıştı, çünkü  standart olmayan kabalistik kehanet  insanlara kainatta istedikleri tüm yetkileri değişe bilme ğücünü  veriyordu.

Kabalistik kehanetin esasında İbranice ğeçen tüm isimler yer alıyor, aksi taktirde bu istenilen sonucu vermez. Kebalistik kehanetin mahiyesi,doğadaki  canlı ve cansız herşeye hükmetmekten ibarettir,zira doğada herşeyin gizli isimleri vardır.

Örnek olarak, eger ki, kabalist düşünülmüş kişinin gizli ismini bulursa, o zaman onun üzerinde kuvvetli güçe sahip olacaktır. Bunu aynı zamanda doğadaki olaylara ve tabii afetlere uygulana bilir. Bu isimleri belirtmek için önce kadim yahudi alfabesinin gerçek manasını bilmek gerekiyor ki, bu da çok zor, zira kabalistik kehaneti kitaptan öğrenmek mümkün değildir.

Kahin ve kahinelerin dediklerine göre, bunu öğrenmek için gerçek bir yahudi olmak gerekiyor ya da işaretlerin gerçek manalarını anlata bilecek iyi bir öğretmene gerek vardır. Fakat bu zaman teorisyen kabalayla kabalistik büyü arasında zıt manalar oluşuyor.

Bu kehaneti öğretenler ve yalvaçlar kendi öğrencilerine kabalayı, büyü maksatıyla kullanılmasını yasaklıyorlar. Onlar için kutsal Kabala – sadece Tanrıyı kavramak yöntemidir ve yalnız teori, kuram şeklinde kullanılmalıdır.

PRATİK KABALA KEHANETİ

Gizli kabalistik kehanet pratikte ibranice kısaltılmış kutsal cümlelerin ve şifahi büyü formüller halinde farz ediliyor. Kehanetin en geniş yayılmış usulü herhangi bir malzemeden ve ya materialden hazırlanmış muskadır. Bu şekilde yapılmış muskalar büyük kuvvete sahipler ve kendi sahibine  bu güçü vere bilirler.

Bundan başka kabalistik kehanet’e bazı tören ve kuttörenler dahildir. Bu tür törenlerin yapılması pek  onaylanmıyordur, zira bu asıl kabala sayılmıyor ve insanlar tarafından kendi çıkarları için uydurulmuştur.

Kehaneti karakterize edecek en kuvvetli güç kilden yapılan adamdır. İnança göre, bir adam alnında gizli isim yazılan heykelcik çizmiş,ondan sonra bu heykelcik canlanmış ve büyümeye başlamış. Adam korkusundan hemen yazıyı silmiş ve yaratık  tekrar heykelciğe dönüşmüş.

Yukarıda yazılanlarla ilgili kabalistik öğretiya göre 2 anlam ileri sürüle bilir. Birincisi- kabalanın sırrını bilerek asıl mucizeler yapıla bilmesi. İkincisi- yapılan muçizelerle dikkatli olunması gerektiğini, zira tehlike ihmal edilirse, bunlar  kötü sonuçlara yol açabilir.

 

KABALA ÖRNEKLERİ.

Kadim kabalistik kehanette  kişinin karakter ve kaderine  isimdeki şifreli rakamlarla  bakılıyor.

Kendinizin ve ya bilgi edinmek istediyiniz kişinin ismi ve ya soyismi  mutlaka  yazılması gerekiyor. İsmin ve ya soyismin altında her harfe uyğun rakamlar yazılmalıdır. Bundan sonra alınan rakamlar toplanılır ve hüküm verilir.

Eger ki, alınan rakam listede yoksa bu zaman alınan rakamı 1000,100 ve ya 10 bölmek geriyor. T ekrar alınan rakamı parçalamak gerek, misal olarak: rakam 1468-1000+400+60+8.

Eger ki,rakam doğru hesaplanmamışsa kehanet yanlış çıkacaktır, zira kabalistik kehanette harfler  büyük  manaya  sahiptir.

RAKAMSAL  ALFABE

А – 1 К – 10 U – 100

B – 2 L – 20  F – 200

V – 3 М – 30 H – 300

G – 4 N – 40 C – 400

D – 5 О – 50 Ç– 500

Е – 6  P – 60 Ş – 600

J – 7  R – 70 Şh – 700

Z – 8  S – 80 JE – 800

İ— 9  Т — 90 Y— 900

Ya — 1000

Alınan rakamalrın manaları:

Kabalistik büyüyle kendi geleceğinizi öğrene bilirsiniz – ilişkiler, ask, iş v.s. falına baka bilirsiniz.

1-      Tamah, güzel hayat

2-      Parçalanma, üzüntü

3-      Düşünceler, ruhaniyet

4-      Akıl, hedef

5-      Kararlılık, kabiliyet, mutluluk

6-      Özğürlük, iş , başarı

7-      Suikast, fakirlik

8-      Adalet, büyüklük

9-      Huzur, hayat aşkı

10-   Manevi ve fiziki uyum, hikmet

11-   Suç oranı, çekişme, kavğa

12-   İnamsızlık

13-   Başarı

14-   Feda etme, temizleme

15-   İnam

16-   Aile, karşılıklı aşk

17-   Düşüncesiz hareket, uğursuzluk

18-   Kararlılık, metinlik

19-   Kararsızlık, zayıflık

20-   Keskin, keder

21-   Sevgi duygusu, arkadaşlık

22-   Esrarlılık, çekingenlik

23-   İlahi  ceza

24-   İyi şeye can atma

25-   Yüksek makam

26-   İyilik yapma

27-   Erkeklik, keskinlik

28-   Hayatta ve aşkta mutluluk

29-   Vahim, darkafalı haraketler

30-   Evlenmek, şan

31-   merhamet

32-   Evlilik

33-   Ünlü soy, iyi niyet

34-   Manevi sıkıntı

35-   Manevi uyum, sağlık

36-   Yetenek, herşeye ilgi

37-   Sadiklik, mutluluk

38-   Uğursuzluk, yetkinsizlik

39-   Fizik güç ve maddi yetersizlik

40-   Huzur, güzellik

41-   Depresiyon, gıcıklanma

42-   Durumunu değişme arzusu

43-   Din, manevi inam

44-   Enerji, büyüklük

45-   Tutuklanma ,yaşlılık

46-   Bebek doğumu

47-   Üzün ömür

48-   Kanun, karar

49-   Boşluk, fakirlik

50-   Bağışlama, özgür insan.

60- Dul erkek

70-Kavrama, erkeklik

73- Her zaman her şeyde samimilik

75- Duyğululuk, acıma

77- Şefkat, pişmanlık

80- Kurtarma, ışıklandırma

87- İnam, dindarlık

90- Tutku, körlük

100- Hiç yerden birşey çıkartma

120- Dindarlık, inam

150- İhtiram, şan

200- Zaiflik, kararsızlık

300- Felsefe, eminlik

315- hırs

318- Güzel haberler

350- Umut

360- Allaha hizmet

365- Arzu olunmaz yollar

400- Mantık

409- Herşeye sevgi

500- Bilim

666- Ölüm, düşman, kötülük

700- Güç

800- Trafik kazaları, devlet

900- Savaş

1000- İyiylik, güç

1095- Sessizlik, susmak

1260- Azap

1390- Takip edilme.

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 Oy, Ortalama: 5,00 Toplam 5, Oy)
Loading...

Yorum ekleSorunuz/Yorumunuz

© Falcibaba.com 2018. Tüm hakları saklıdır.