okültizm kitapları

158

Okültizm

Okültizm Okültizm, Latince’de gizlemek, saklamak anlamına gelen bir kelimedir. Çok eski çağlarda ortaya çıkan bu akım, aslında günümüzde medyumlukla bağdaştırılabilir. Bilinmeyeni öğrenmeye düşkün olan insanoğlu, gelecekten haber alabilmek adına…