Son Yazılar

311

Şans Duası

Şans Duası Fransızca kökenli şans kelimesi dilimizde baht, talih, kısmet, nasip gibi anlamlarda kullanılır. Talihin ise ezelde Allah tarafından belirlendiğine inanılır. İnsanın iradesinin ötesinde tecelli eden, daha çok sevindirici…