0

Al Karısı Nedir

Al Karısı, Anadolu’nun en eski inanışlarından biridir. Bugün hâlâ birçok kişinin Al karısı adı verilen yaratığı gördüğü söylenmektedir.

Al Karısı
Al Karısı

Doğum, iyi enerjilerle birlikte kötü enerjileri de beraberinde getirir. Tabiatın iyi ruhları nasıl yeni doğan bebeğin yanındaysa, kötü ruhlarda onun enerjisini çalmak için etrafında olacaktır. Nitekim loğusalık dönemindeki kadınların psikolojik gerilimleri ve kabusları bu tür enerjilerden kaynaklanıyor olabilir. Kökeni Orta Asya’ya dayanan Al karısı inancı buna örnek gösterilebilir.

 

Al Karısı, Çarşamba karısı, Umacı gibi isimlerle de anılan hortlak cinsinden bir yaratıktır. Yeni doğum yapan kadınlara ve küçük çocuklara dadanıp onları korkuttuğu söylenir. Bazı yerlerde hayvanlara dadandığı bile söylenmektedir. Al karısı varlığı kanıtlanabilen bir yaratık olmasa da birçok kişi bu varlık ile karşılaştığını hatta onu gördüğünü belirtmektedir. Dolayısıyla al karısına karşı önlem almak faydalı olacaktır.

Al Karısı Ne Yapar?

Al Karısı öncelikle yeni doğum yapmış kadınlara dadanır. Loğusa kadınların gördüğü kabusların birçoğundan al karısı adı verilen varlığın sorumlu olduğu söylenir. İnsanlara yaşlı, uzun tırnaklı, uzun saçlı, çirkin bir kadın olarak görülür. Türkler İslam öncesinde edindikleri bu inancı günümüzde de devam ettirmektedir.

Al Karısı
Al Karısı

Al karısının aynı zamanda çocuklara dadandığı da bilinmektedir. Birçok küçük çocuğun kendilerine böyle bir şeyden bahsedilmediği hâlde kabuslarında yaşlı, uzun tırnaklı bir cadı gördüğü bilinmektedir. Bazı yerlerde al karısının geceleri yalnız bırakılan çocukları alıkoyduğuna inanılır. Bu yüzden Anadolu’nun birçok yerinde çocukların akşam saatlerinden sonra orman, nehir kıyısı gibi yerlerde dolaşmalarına izin verilmez.

Bu yaratık yalnızca kadınlarda ve çocuklarda huzursuzluk yaratmaz. Bazı yörelerde Al Karısı’nın ahırlardaki hayvanlara dadandığı, onları yaraladığı, atları kaçırdığı söylenir. Hatta hayvanlara ve bitkilere hastalık getirdiği de söylenmektedir. Al Karısı’nın cin cinsinden bir yaratık olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla insanlara ve hayvanlara farklı suretlerde görünebildiği de söylenmektedir.

Sonuç olarak, Al karısı oldukça tehlikeli bir yaratıktır. Spesifik olarak böyle bir yaratığın var olup olmadığı bilinmemektedir.

Kendini yaşlı kadın kılığında gösteren sıradan bir cin olabileceği gibi bu şekilde farklı bir yaratık da olabilir. Ancak her şekilde önlem almak ve bu yaratığın yeni doğum yapan kadınlara, çocuklara yaklaşmasının önüne geçmek gerekir.

Al Karısı’ndan Nasıl Korunulur?

Kına gecesi adı verilen seremoninin temel amacı Al Karısı’ndan korunmaktır. Al Karısı’nın yeni evlenen kadınlara dadandığı, onlara kabus şeklinde göründüğü, akıllarını yitirene kadar uğraştığı söylenir. Al karısını kovmak için kadına evlendiği gün kına yakılır, kırmızı giydirilir ve yakınları etrafında zılgıt çekilir. Kına gecesi günümüzde bu amaçla düzenlenmiyor olsa da temelde Al Karısı’ndan korunmak için yapılan bir ritüeldir.

Video izle

Nazar boncuğunun da Al Karısı’nı uzak tuttuğu söylenir. Rivayete göre Al Karısı nazar boncuğunun enerjisinden korkar ve nazar boncuğu bulunan yerlere yaklaşamaz. Gerdek odalarına, bebek beşiklerine ve yeni evlenen kişilerin evlerine bu yüzden nazar boncuğu asılır. Ayrıca bebek kundaklarına asılan boncuğun sebebi de budur.

Al Karısı’ndan korunmak için muska da kullanılabilir. Bebeklerin boynuna asılan muska al karısının ona ilişmesini önleyecektir. Çeşitli duaların bulunduğu bir muskayı bebeğin boynuna asarak al karısının buradan uzak durması ve aileyi rahat bırakması sağlanabilir. Dua etmek de al karısını aileden uzak tutmak için son derece önemlidir.

Sonuç olarak, Al Karısı adında bir varlığın “cin” sınıfından ayrı olarak var olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak insanlara cadı kılığında görünen, bebekleri ve kadınları korkutarak zarar veren bir varlık bulunmaktadır. Etkileri bazen fiziksel yaralar şeklinde de görülebilir. Bu kadından korunmak için sık sık dua etmek, nazar boncuğu bulundurmak gerekir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir