0

Bedri Ruhselman Yaşamı

Bedri Ruhselman ruhçuluk, medyomluk konusunda kendini geliştirmiş olan bir doktor, virtiyöz ve ünlü bir araştırmacıdır. bu konuda birçok kitap çıkartmıştır.

Bedri Ruhselman, ülkemizdeki ruhsal araştırmacıların öncüsü olarak bilinmektedir. İstanbul’un Fındıklı semtinde dünyaya gelmiş olan Ruhselman’ın babası Askeri Cerrah Cemal Efendi ve annesi Safiye Hanım’dır.

Bedri Ruhselman
Bedri Ruhselman

Safiye hanımın babası Binbaşı Hüsnü Efendi’dir. Ruhselman ilkokulu bitirinceye kadar İstanbul’da yaşamıştır ve babasının tayin olmasından sonra Çanakkale’ye taşınmışlardır. On iki yaşına geldiğinde hayatının dönüm noktasına gelmiştir.

Bu yaşında Bedri Ruhselman’nın eline Mösyö Garbis’in kitabı olan Haberleşme ( Cinlerle Muharebe ) geçmiştir. Bu tarz kitapları okumasını sevmeyen ve bu tarz konulardan hoşlanmayan babasından gizli bir şekilde kitabı okumuştur. Kitabın bir bölümünde yer alan ölenlerin kabir azabı kısmından çok etkilenmiştir. Hatta bunu anlamak adına bir cenazenin ardından gitmiş ve mezarlıkta sabahlamıştır. Ruhselman aslından 10 yaşından sonra bazı korkularının tamamını yenmiştir ve ruhsal açıdan yaşayan olaylar ile alakalı ve ilgisi de bu dönemde başlamıştır.15 yaşına geldiğinde babası tarafından İstanbul’a gönderilir ve burada Kabataş Lisesi’ne gider. Lise eğitiminin ardından tıbbiyeye merak salmıştır ve keman çalma konusunda kendini fazlasıyla geliştirmiştir. Keman hocası bazı prenslere keman çalma konusunda Ruhselman’ı referans olarak da göstermiştir.

Tıp, müzik konusunda kendini sürekli geliştiren Bedri Ruhselman, zorlu bir hayat geçirmiştir. Doktorluk yapmaya devam eden Ruhselman 1946 yılından önemli olan eserini yayınlamıştır. Bu eser metapsişik ve ruhçuluğun tanınmasına olanak sağlamıştır.

Bu eserini ve bunu izleyecek olan eserlerine Neo-Spiritüalizm adı verilmiştir. Bu eserler ile yeni bir ekol kurmuştur.

 

Ruh ve Kaniat adlı eserinde tüm ruhsal konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Doktorluğu bırakarak çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak isteyen Ruhselman bir yolcu gemisinde doktorluk yapmaya başlamış ve bu sayede çalışmalarına da daha fazla zaman ayırmaya başlamıştır.

1948 yılında İstanbul ve Ankara bölgesinde ruhçuluk hakkında birçok konferans vermiştir. 1950 yılında da Ruhlar arasında isimli kitabı yayınlanmıştır. Yaptığı çalış

Bedri Ruhselman sözleri
Bedri Ruhselman sözleri

malar konusunda bir dernek kuran Ruhselman 1950 yılında Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar

Derneğini kurmuştur. Bu derneğin kurulması ile Medyomluk ve ruhçuluk ile alakalı birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Hatta Stockholm’de Uluslar arası Spiritüalzn Ruhçuluk Federasyonuna üye olarak kabul edilmiştir.

Bedri Ruhselman ABD ve Avrupa’da deneysel spiritizm ve spiritizm adı ile bilinmekte olan reenkarnasyon ilke edinmiş olan ruhçuluğu geliştirmiş ve ruhçuluğu farklı kavramlar getirmiştir. Ruhselman hiç evlenmeden hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden sonra Zincirlikuyu mezarlığına defn edilmiştir. İlk olarak noterde sonrasında da banka kasasında 54 sene boyunca saklı şekilde tutulmuş olan kitabı 02.04.2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Yeni ruhçuluğunun belli başlı ilkeleri

bu ilkeler;

 • Dünyada bulunan tüm varlıkları var eden ve yaratan Allah’tır.
 • Allah’a kesinlikle kimlik yakıştırılmaz, O Mutlaktır.
 • Yaratılış meselesi bizlerin duygulama ve düşünme yeteneklerimizin dışında kalmaktadır.
 • Allah ilk olarak ruhları yaratmış ve sonra vücut vermiştir.
 • Ruhların tekamülleri zorunludur.
 • Tekamül sadece ruhların maddesel evren ile ilişkileri olduğunda söz konusudur.
 • Ruhlar kendilerinde bulunan deneyimleri ve görgüyü çoğaltmak için maddesel olan evrene bağlıdır.
 • Bu alem içinde birden daha çok dünya bulunur ve bu dünya içinde deneyimleri ve görgüyü tamamlamamış olan ruh bir dev misali büyüktür.
 • Evren içinde her yerin iskanı bulunur.
 • Dünyanın içinde yer aldığı tekamül grubu ile öbür dünyalar arasında geri bir aşama bulunmaktadır.
 • Hayatta şuursuz ya da şuurlu olan her varlığın yerine getirmek ile yükümlü olduğu belli başlı işler bulunur.
 • Doğanın var olan yasalarına uyup ya da uymamanın ölçüsü tamamen vicdandır.

  Bedri Ruhselmanın sözleri
  Bedri Ruhselmanın sözleri

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir