1. Anasayfa
  2. Soğutma Duaları

Birinden Sonsuza Kadar Kurtulma Duası 2023


0

Bazen hayatımıza giren kişilerin bizlere zarar vermeye başlaması birinden sonsuza kadar kurtulma duası veya onları artık hayatımızda istememiz gibi çeşitli nedenler onlardan kurtulmak için dua etmemize neden olabilmektedir. Özellikle bazı kişilerin artık hayatımızda hiç yer almamasını istediğimizde ve çoğunlukla bize zararı dokunduğu için onlardan kurtulmak istediğimizde birinden sonsuza kadar kurtulma duası okuyarak o kişiyi hayatımızdan rahatlıkla çıkartabiliriz.

Özellikle saplantılı kişilerden kendimizi korumak ve bu kişilerin hayatımızda yer almaması için çaba göstermek oldukça önemli olsa da tüm çabalarımıza ek olarak bu kişiden kurtulmayı Tanrı’dan da istemeliyiz.

Birinin gitmesi için dua ederken artık o kişinin hayatımızda olmamasını isteyip istemediğinize karar vermeli daha sonra ise soğutma duası okunmalıdır. Soğutma duası yaptırmak isteyen kişiler özellikle kendilerine veya çevresinde sevdikleri kişilere karşı saplantılı ve bağımlı hale gelmiş olan kişilerden kurtulmak için veya sevdiğimiz bu kişilerin kurtulması için ettiğimiz duaları kapsamaktadır.

Özellikle son yıllarda soğutma duaları birçok kişi tarafından tercih edilir hale gelmiş olup uzman hocalar tarafından da en sık edilen dualar içerisinde yer almaktadır. Bu süreçte kişilerin içinden geldiği gibi dua ederek kendilerini korumaları için ricada bulunmaları veya uzman hocalar tarafından okunan duaları tercih etmeleri gerekmektedir.

 

İstemediğin Birinden Kurtulma Duası İçin En Etkili

İstemediğin birinden kurtulmak için en etkili dua kişinin inanarak ve içten gelecek şekilde ettiği tüm duaları kapsamaktadır. Genel olarak uzaklaştırma duası olarak da bilinen bu duaları etrafımızda bulunan ancak artık hayatımızda yer almasını istemediğimiz kişiler için isteyerek ve inanarak okuduğumuzda bizlerden uzaklaşmaları sağlanmaktadır.

 

Birini Uzaklaştırmak İçin Dua

Birinin gitmesi için dua özellikle İslam Alimleri tarafından belirlenmiş dualardan oluşmakta olup bu duaların okunabileceği bazı durumlar söz konusu olmaktadır.

Özellikle hayatımızda bulunan bazı kişilerin hayatımızdan uzaklaşmasını istediğimizde okuyabileceğimiz bu duaların diğer okunabileceği durumlar içerisinde ise maddi ya da manevi zarar görmelerine sebep olan kötü karakterli kişilerden kurtulmak istediğimizde, evlenmek istemediğimiz kişilerden gelen evlilik taleplerinin engellenmesi için, bizlere rahatsızlık veren kişileri uzaklaştırmak için, hayatımızda bulunan ancak hayatımızda çıkar amacıyla bulunan kişilere kendimizden uzaklaştırmak için veya kötü ahlaka sahip olan kişilere hem kendimizden hem de ailemizden uzaklaştırmak için bu dualar okunabilmektedir

Tüm bu sebeplere bağlı olarak sevmediğimiz ve hayatınızda artık bulunmasını istemediğimiz kişileri kendimizden veya sevdiğimiz insanlardan uzaklaştırmak için okumakta olduğumuz bu dua sayesinde olumsuz kişilerden kurtulmak ve bu kişileri kendinizden uzaklaştırmak mümkün olabilmektedir.

Ancak bu duaları okurken mutlaka duanın amacına uyan yani kişiyi üzen veya rahatsız eden kişilerden kurtulmak için okunmalıdır. Bu noktada kişinin kendisine herhangi bir zararı olmayan iyi ahlaklı veya iyi niyetli kişiler içinde bu duaları okuması yanlış kabul edilmekte olup okunmaması önerilmektedir.

Günün hemen hemen her saatinde okunabilen bu duaların özellikle yatsı namazından sonra okunması daha faydalı olmalarını sağlamaktadır.

Birinden Sonsuza Kadar Kurtulma Duası
Birinden Sonsuza Kadar Kurtulma Duası

Denenmiş Uzaklaştırma Duaları

Denenmiş uzaklaştırma duaları, kişinin hayatındaki belirli bir kişi, durum veya şeylerden kurtulmasını veya uzaklaşmasını amaçlar. Bu dualar, genellikle negatif enerji, kötü niyetli insanlar veya ruhsal varlıklar, zararlı alışkanlıklar veya etkilerden kurtulmak için kullanılır. Bu dualar, genellikle dini kitap veya metinlerde bulunur veya uzmanlar tarafından yazılır veya söylenir. Denenmiş uzaklaştırma duaları, kişinin dini inancının bir parçası olarak kullanılabilir.

Denenmiş uzaklaştırma duaları ile kişiler çevrelerinde bulunan ve kendilerinin zararı dokunan kişileri hayatlarından uzaklaştırabilmekte aynı zamanda bazı insanların bu kişilerin iyiliğini istemediği durumlarda onları kendilerinden uzaklaştırılmaları için de okunabilmektedir.

Özellikle maddi ve manevi olarak zarar veren kişilerden kurtulmak amacıyla okunan bu dualar oldukça etkili dualar arasında yer almakta olup okunduktan kısa bir süre sonra kişilerin hayatı daha düzgün ilerlemeye başlamakta olup yaşamış olduğu zor durumlarda yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.

Bu dualar sadece kişilerin kendisi için değil aynı zamanda aileleri veya çevrelerinde yer alan sevdikleri kişiler içinde okunması mümkün olup mutlaka iyi niyetle okunması gerekmektedir. Aksi halde kötü niyetle okunan ve okunan kişiye hiçbir zararı bulunmayan kişi için edilen bu dualar sonuca ulaşmaktadır.

Tuz ile Uzaklaştırma Duası

Tuz ile uzaklaştırma duası uygulama sırasında tuza okunarak yapılan bir dua türüdür. Tuz özellikle dua okunurken veya büyülerin kullanılabilmesi için sık sık tercih edilen araçlar arasında yer almakta olup dünyada farklı yerlerde veya farklı inanışlar içerisinde tuz büyüsü sıkça rastlanan büyüler içerisinde yer almaktadır.

Temelde Kafkaslardan tüm dünyaya yayılan bu büyü türü aynı zamanda sadece uzaklaştırma dualarında değil aşk veya bağlama büyüklerinde de kullanılmaktadır. Tuz ile uzaklaştırma duası okurken bazı ritüellerin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu ritüeller sonrasında edilen dualar kısa sürede sonuç vermektedir.

Her ne kadar edilen duaların veya dile getirilen isteklerin gerçekleşmesi kesin sonuçlara bağlanmasa da etkili olduğunu ve kişilerin çoğu zaman inançları doğrultusunda etkiyi gördüklerini söylemeleri mümkündür.

Aslında bakıldığında tuz ile uzaklaştırma ve kurtulma duası her ne kadar dua adı altında kabul edilse de gerçek amacı büyü yapılmasına yardımcı olmasıdır. Çeşitli isimlere sahip olan tuz duası en çok nizar büyüsü olarak da adlandırılmaktadır. Nizar büyüsü kara büyü kategorisi altında yer almasa da birçok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir.

Uzaklaştırma amaçlı edilen dualarda tuz kullanılarak gerçekleştirilen dua ritüelleri sayesinde kişiler hayatlarında bulunan kişilerden kurtulma duası amacıyla bu duaları ederek daha rahat bir hayata kavuşabilmektedirler.

Hangi uygulama yöntemi uygulanırsa uygulansın temelinde kişinin gerçekten inanarak bu duayı etmesi ve iyi niyete sahip olarak gerçekleştirmesi kabul edilmesindeki en temel ölçütü oluşturmaktadır

 

Soğutma Ritüeli

Soğutma ritüeli sizinle uğrasan birinden kurtulmak için tercih edebileceğiniz bir uygulamadır. Temelinde büyünün yer alması nedeniyle bazı yöntemler kullanılmakta olup kişilerin soğutma ritüeli sırasında edecekleri dualar ve bu dualar ederken gerçekleştirmeleri gereken bazı ritüeller bulunmaktadır.

Ritüel gerçekleştikten sonraki 3 haftalık süreç içerisinde etki göstermeye başlamakta olup bu noktada pis veya kirli malzemeler kullanılmaması gerekmektedir. Temiz bir ortamda temiz malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen uygun ritüeller sonrasında soğutma büyüsü yapılabilmekte olup kişilerin kendi hayatında bulunan olumsuz veya kötü niyetli kişilerden kurtulma duası sağlamaktadır.

Ancak soğutma ritüeli bazen art niyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmekte olup evli, nişanlı veya sözlü kişilerin ayrılması için de okunabilmektedir. Ancak bu kişiler arası huzursuzluklara neden olacağı için ve aynı zamanda iyi niyet çerçevesi içerisinde yer almaması gibi durumlar söz konusu olacağı için olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir.

Soğutma ritüeli eskiler içerisinde genellikle en çok karşılaşılan belirtiler birbirini seven veya aşık olan çiftlerin birbirlerine karşı soğuk ve uzak davranmaları veya artık hayatımızda olmasını istemediğimiz kişilerin bizden tamamen uzaklaşmaları gibi etkileri yer almaktadır.

Soğutma ritüeli nasıl yapılır? Sorusu genellikle en çok araştırılan konular içerisinde yer almakta olup bakıldığında bir büyüğü olması nedeniyle hem tehlikeli hem de zor olmaktadır. Etkili büyüler içerisinde yer alan soğutma ritüeli genellikle ikili ilişkilerde ayrılık, soğukluk veya tartışma ortamının oluşmasına neden olmaktadır.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir