1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Büyülerin Çeşitleri,Malzemeleri


0

Büyüler Hakkında Genel Bilgiler

Büyü yaptırmayı düşünen veya büyüler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için, büyülerin çeşitleri, yapılış amaçları ve büyüde kullanılan malzemeler hakkındaki genel bilgiler yazımızda.

İyi ya da kötü bir amaç uğruna, tabiatın yasalarını ve öğelerini etkilemek, vuku bulan

Büyünün Çeşitleri
Büyünün Çeşitleri

hadiselerin düzenlerini bozmak ve düzenlerini değiştirmek için yapılan eylemlerin tümü büyü olarak adlandırılır. Büyü ve sihir, hemen hemen her şey için kullanılabilir. Sevgilileri, eşleri,

nişanlıları ayırmak, sevdiğine kavuşmak, bir insanı kendine bağlamak, bir insana zarar vermek, sakatlamak, hatta öldürmek gibi gayelerin hepsi için kullanılan Büyülerin Çeşitleri vardır.

Sihir ve büyülerin yapılabilmesi için, yapılacak büyünün amacına hizmet eden hüddamlarla bağ kurulmalıdır. Hüddamlar bu konularda görevli insanüstü varlıklardır. Büyü yapan ve yapılanlar bu hüddamlarla muhatap olmak zorunda olduğundan, bazı durumlarda hüddamlar tarafından ciddi zararlar görebilmektedirler. Bu yüzden büyü yaptırmak yerine dertlerimize ve isteklerimize dualar ile çare aramamız tavsiye edilmektedir.

Sihir ve büyüler iyi ya da kötü amaçlar doğrultusunda yapılabileceği gibi, her ne amaçla yapılırsa yapılsın genellikle gece ve seher vakitlerinde yapılmaktadırlar. Bunun nedeni ise, gece saatlerinde karanlık güçlerin yeryüzüne inmesi ve fanilerle daha yakın temas halinde olmasıdır. Aynı zamanda ayın hareketleri göz önünde bulundurularak genellikle iyi niyetle yapılan büyüler ayın ilk 15 gününde, kötü niyetle yapılanlar ise ikinci 15 gününde yapılmaktadır.

Büyü Çeşitleri ve Yapılış Amaçları

Büyüler farklı amaçlarla yapıldığında ve amaçları değerlendirildiğinde yüzlerce hatta binlerce sihir ve büyü çeşidi vardır. Ancak genel olarak büyüler üç temel sınıfta değerlendirilir ve çeşitleri bu üç temel sınıf altında maddelenir. Yani daha açık bir tabirle, kaç çeşit büyü vardır sorusunun cevabı üç çeşittir. Bu çeşitler; ak büyü, kara büyü ve kırmızı büyüdür. Bu üç çeşitte sınıflandırılmış büyüler, bir nevi tehlike seviyelerine göre derecelendirilir. Her biri farklı amaçlara hizmet eden bu büyülerin en zararsızı bile mutlaka yapanda ve yapılanda ciddi etkiler bırakır.

AkBüyü

Ak büyü, sihir ve büyüler arasında en zararsız ve en iyi niyete hizmet eden büyüdür. Genellikle arasında sorun olan çiftlerin arasını düzeltmek, evden giden kadını veya kocayı geri getirmek, haklı olunduğu halde haksız yere suçlanan insanlar üzerindeki haksızlığa müdahale ederek hakkın yerini bulmasına vesile olmak, sevilen insanı sevgiliyi kendine bağlamak, düşman olan kişilerin dost olmasını sağlamak gibi iyi niyetle yapılan bu büyülerin tek zararı, büyünün yapıldığı kişinin iradesini etki altına alarak kontrolü dışında yönlendirmektir. Hatta bazı ilim insanları bu yüzden ak büyülerin günah olmadığını savunmaktadırlar. Aşk büyüsü çeşitleri de bu büyülere örnek verilebilir.

kara büyü
kara büyü

Kara Büyü

 

Kara büyüler, amaçları ve özellikleri bakımında ikinci tehlikedeki büyüler olarak sınıflandırılırlar. Yapılış amaçları ise kötüdür. Neredeyse her türlü kötü amaca hizmet eden kara büyü çeşitleri vardır. Genellikle bir insanı mahvetmek, işlerinin ters gitmesini sağlamak, kazaya belaya bulaştırmak, bir kişinin fiziksel ve ruhsal yapısını bozmak, hastalık sahibi yapmak ve hatta öldürmek için kullanılırlar. Hatta bazı kişiler ölülerle iletişime geçmek ve gelecek hakkında haber almak gibi amaçlar için de kara büyü yapmaktadırlar. Özellikle ölü falı bakanlar kara büyü yapanlara örnek gösterilebilirler. Bu tarz kişilerden uzak durmamız faydamıza olacaktır. Kara büyüler, bozma konusunda da zor büyüler olarak bilinirler. Bu yüzden büyü ve sihir bozma konusunda da büyüyü yapanlardan yardım alınmak zorunda kalınabilir.

 

Kırmızı Büyü

Büyüler içinde en tehlikelisi olan kırmızı büyüler, en kötü amaçlara hizmet etmektedirler. 

KIRMIZI BÜYÜ
KIRMIZI BÜYÜ

Genellikle insanı intihara sürüklemek, sakatlamak, akli dengesini bozmak, öldürmek gibi amaçlarla yapılırlar. Bazı kişiler tarafından ise karanlık güçlerin desteğini alarak ölülerle iletişim kurmak ve gelecekten haber almak gibi amaçlarla da kullanılır. Kırmızı büyüler yapma ve bozma konusunda çok zor ve tehlikeli büyülerdir. Yapıldığı insana en ağır acıları yaşatırlar. Kırmızı büyülerde genellikle insanın bir kuklası yapılır ve insan bu kukla sayesinde yönetilebilir, tarifsiz acılara sürüklenebilir. İple ve saçla, kimi zaman da muska ile yapılan bu büyüleri bozma konusunda da büyücülere ihtiyaç duyulur.

 

Kullanılan Malzemeler

Ruhlar, Cinler ve Hadimler

Ruhları bu işlemlerde kullanabilmek derin bir ilim gerektirir. Gözü arkada kalmış yada arasatta kalmış ruhları kullanabilmek ve onlara hükmedebilmek kolay mesele değildir. Bu işlemler için genellikle cinler kullanılır. Varlıklardan hükmü en kolay olanı cinlerdir. Cinlere özel tılsımlar ve tütsülerle ulaşılır. Hadimler çoğunlukla Ortadoğu kültüründe görülen büyücüye yardımcı olacak bedensiz varlıklardır. Davet sonucu gelebileceği gibi kendi iradesiyle de gelip yardımcı olabilir.

Hayvanlar

Bu işlemler için ölü ya da diri hayvanlar kullanımı en yaygın olan malzemelerdendir. Genellikle papaz büyüsünde kullanılan hayvan bedeni oldukça ciddi sonuçlar doğuracaktır. Genellikle aşk için yapılan papaz büyülerinde kullanılan malzemeler koyun bağırsağı, kuzu kalbi, koç testisi gibi malzemelerdir.

İnsanlar

En tehlikeli büyüler ölü veya canlı insan bedenine ve insan parçalarına yapılan büyülerdir. Genellikle papaz büyülerinde kullanılan bu malzemeler büyünün etkisini tetikleyecektir. Özellikle kullanılan malzemeler adet kanı ve insan kemikleridir. İnsan sidiği ve menisi de kullanılan diğer papaz büyüsü malzemelerindendir.

Bitkiler

Yapılan tütsülerde kullanılan bitkiler aynı zamanda ruhani varlıkları çağırmada da kullanılır. Genellikle bitkiler yakılarak kullanılır. Bu papaz büyüsü ritüelleri arasında da vardır. Aşk büyüleri için genellikle karabiber veya kırmızı biber kullanılırken ayrılık büyüsü için hardal ve dardağan darısı kullanılır. Çin tırnağı, kardeş kanı gibi farklı isimlere sahip bitkilerinde kullanımı oldukça yaygındır.

Madenler

Bu işlemlerde özellikle yıldızlarla eşleştirildiğine inanılan madenlerden yararlanılır. Bu eşleştirme; Satürn/Kurşun, Jüpiter/Kalay, Mars/Demir, Güneş/Altın, Venüs/Bakır, Merkür/Civa ve Ay/Gümüş şeklindedir. Doğal taşlarda kullanılan malzemeler arasındadır.

Evrensel Çizgiler

Evrensel çizgiler ciddi etkileri olan büyülerde kullanılır ve ciddi ilim gerektiren bir konudur. Tam daire şeklinde olanları Tin ile, yarım daire şeklinde olanları bedenli ruh ile, artı şeklinde olanları can ile, ters üçgen şeklinde olanları ise dişiyi temsil eder.

Büyülerin Çeşitleri
Büyülerin Çeşitleri

Harfler

Büyülerin yapımında kullanılan harfler ibranice ve süryanicedir. Bu sebeple harfli büyüler papaz büyüsü olarak bilinir. Kelimelerin sayısal değerleri hesaplanarak kullanılırlar. Muska ve tılsımlar bu harf ve simgelerle yapılır.

Büyü Bozma Malzemeleri

Büyüleri bozmak için en az büyüleri yaptırmak kadar karmaşık bir süreç sizi beklemektedir. Yaptırmak için işinin ehli bir kişiye ihtiyaç duyulduğu gibi bozdurmak için de aynı ilimlere sahip kişilere başvurmak gerekir. Bu uzmanlar Aramice ve Süryanice gibi dilleri okumayı ve yazmayı iyi bilen kimseler olmalıdır. Bu sebeple bu kişiler halk arasında papaz olarak adlandırılır.

 

Arkaik yoluyla büyüleri etkisiz hale getirmek için harf ve tılsımlardan yararlanılır. Ancak papazlar her büyüyü bozmayacaktır. Çünkü bazı türleri bozan kişiyi ve ailesini etkisi altına alacak güçtedir. Kur`anı Kerim büyüleri bozmada en etkili yöntem ve malzemeler arasındadır. Bunun dışında kullanılan malzemeler büyünün cinsine göre ruhlar, cinler, ölü veya diri hayvanlar veya insanlar şeklinde sıralanabilir. Yani büyü yapımında kullanılan malzemeler bozmada da kullanılır.

 

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap