1. Anasayfa
  2. Dualar

Cuma Duası 2022


0

Cuma duası 2022, inancı tam her Müslüman için önemli, hemen herkesin bilmesi ve okuması gereken bir duadır. Dinimizin kutsal günü kabul edilen Cuma günü yapılan ibadet ve dilenen dileklerin diğer zamanlara kıyasla daha çok kabul olduğu, dine merak duyan herkesçe bilinir. Bu dua da ibadetlerin gücünü pekiştirmek ve kişinin Cuma dileklerini Allah’a iletmek adına değerlidir. Burada Cuma duası Arapça okunması gerektiği detayını vermekte fayda vardır.

Kuran Arap dilinde indirildiğinden, duanın içeriğinin bozulmadan okunabilir olması adına bu kural mevcuttur. Ancak anlam ve içerik açısından Türkçe olarak bakılırsa, duanın kudretini anlamlandırmak elbette mümkündür. Gizli ilimlere hakim olan tüm hocalar, Cuma duası etkisi için bir şeyler söyleyebilirler. Duanın her yeri kapsayan, güçlü bir kudreti vardır. Bireyler periyodik ve istikrarlı okumalarda bu duanın kudreti ve nimetlerinden faydalanacaklardır.

Cuma Duası Okunuşu

Bakıldığı zaman Cuma duası okunuşu aslında İslamiyet’in ilk doğduğu yıllar, peygamberimiz dönemine tekabül etmektedir. Bir hadise göre: “Her kim ki Cuma vaktinde, Cuma duası okuyacak olursa, peygamberlerin şefaatine kapı aralayacaktır.” Buyrulur.

Cuma günleri camide cemaatle namaz kılmak, kötü kelimeler kullanmamak, çocuk ve yaşlıları sevindirmek ve Allah’ın isimlerini anmak gibi Cuma duası oku emrine uymak da önemlidir. Bu dua, içeriği bakımından yaratıcının bütün sıfatlarını anmanız ve yaratılanlar için şükürde bulunmanızı sağlar. Ayrıca duanın bilinen pek çok fazileti de mevcuttur.

Ancak Cuma duası okunuşu yalnızca bir kereye mahsus olmamalıdır. Duanın mümkünse her Cuma, en çok 41 kez okunması kişi yararına olacaktır. Hiç değilse her Cuma bir kez, duanın okunuyor olması da Allah’ın okuyan kulu için pek çok kapıyı açmasına vesile olacaktır.

cuma duası
cuma duası

Bu Duanın Arapça Şekli

Dinin tüm gereklerinin yerine getirilmesinde olduğu gibi bu dua Arapça okuma zorunluluğu da duanın uygun bir tutma etkisinde bulunması adına önemlidir. Ancak Arapça konusunda iyi olmayanlar, Cuma duası Türkçe okunuşkonusunda sesli destek de alabilirler. Medyum Yasin hoca, danışanlarının Arapça çekimlerde zorlanmaları halinde bu duayı onların tekrarlayabileceği bir hale getirebilir. Okunuş olarak duanın yazılması ya da sesli dua kaydının danışan tarafından dinlenilmesi gibi örnekleri burada göstermek faydalıdır.

Cuma duası, Kuran’da yer alan bazı ayetlerin ve Allah zikirlerinin bileşiminden oluşan, Arapça bir duadır. İçeriğinde Allah’ın sıfatları, güç ve kudreti anlatılır ve toplum, insanlık dünya adına Allah’tan dileklerde bulunulur. Dua, yalnızca Cuma günlerinde okunmalıdır. Arzu edilirse, bilen bir hoca tarafından duanın içeriği daha kişiye dönük bir hale getirilebilir. Ancak burada duanın bozulması kast edilmez, yalnızca uygun yerlere Kuran’dan ayetler konmalı ve gereken alanlara da kişinin özel yakarışları yine Arapça olarak eklenmelidir. Kendi sıkıntı ve stresinden söz eden Arapça Dua bir biçimde, hocanın önerdiği sayılarda her Cuma okunursa, Allah’ın bağışlama ve iyiliklerini gözlemek mümkündür.

Bu Duanın Faziletleri

Dinî inanışımızda büyük bir öneme sahip olan Cuma duası faziletleri, duanın okunuş sayısına göre farklılık gösterir. 1, 3, 7, 21 ve 41 gibi dinen özel değerlere dayandırılan sayılarda okunması, duada şu gibi faziletler oluşturacaktır:

  • Kulun Allah tarafından bağışlanmayacağından korktuğu büyük bir günahının affı
  • Kul ya da sevdiği bir kişinin başına gelecek bir beladan dua sayesinde korunması
  • Bir derde Allah tarafından deva ihsan edilmesi
  • Cennet kapılarının kişi için açılması
  • Okuyan kişiye yetim sevindirmiş kadar sevap hediye edilmesi.

Bu faziletler Cuma duası sayesinde kişiye armağandır. Ancak bu duanın kaç kez okunması halinde hangi faziletle bireyin ödüllendirileceği, ilim bilenlerin bilebildiği, kadim kitaplarda yer alan bir bilgidir. Medyum Yasin hoca ile bu konuda bir görüşme sağlayarak, bu duanın faziletleri hakkında daha detay bilgilere erişebilirsiniz.

            Hiçbir duayı, size getireceği güzellikleri ön plana alarak okumamalısınız. Eğer birey, yalnızca ibadeti konu alarakbu duanın anlamı ile bağımsız bir şekilde okuma yapacak olursa, şüphesiz Allah onu daha özel nimetleriyle ödüllendirecektir.

Kişiye Özel Dua

Medyum Yasin hoca kişiye özel Cuma duası hazırlamasıyla da bilinir. Genel olarak Cuma duası, kümülatifin hayrına, evrensel dilekleri ve Allah’ı içine koyan sevabı güçlü bir duadır. Bu duanın dilekleri olduran bir etkisinin olduğu bilinir. Sağladığı güzelliklerden kişinin daha çok fayda alması açısından da bu dua Arapça metni, Yasin hoca tarafından daha bireysel bir hale getirilir.

Bu çalışmayla duanın sevap derecesinin düşmesi söz konusu değildir. Ancak daha bireysel arzular ve yakarışlar dua içeriğinde konu edinilir. Evrensel ve bütünün hayrına olan dileklerin duadan çıkarılması da söz konusu olmaz. Yasin hoca kişiye özel Cuma duası hazırlama sürecinde, duanın içeriğini ve etkisini asla bozmadan, sadece daha bireye dönük cümlelerle duayı yönlendirir. Bunu yaparken seçtiği şifa ve diğer ayetlerle de duanın anlamını güçlendirmekten geri kalmaz.

Ayrıca bu çalışmada kişinin izlemesi gereken yol, bizzat hoca tarafından güzelce anlatılır. Bu sayede hem ibadet edilmiş hem de dilekler aracısız bir şekilde Allah’a ulaştırılmıştır. Medyum Yasin hoca tarafından hazırlanan kişiye özel Cuma duası için pek çok ruhanî işleme denk özellikler taşıdığını dile getirmek mümkündür. Dua süreci hakkında daha detaylı bilgi almak ve Cuma duası yazdırmak için güvenilir medyum Yasin hoca ile bizzat iletişime geçebilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir