0

Ektoplazma Nedir?

Ektoplazma medyumların trans halinde olduğu durumda dışarıya çıkan ve bazı gözlemciler tarafından canlı olduğu

Ektoplazma
Ektoplazma

söylenen bir varlıktır.

Ektoplazma, medyum olan kişilerin vücutlarının belli başlı deliklerinden dışarıya taşmakta olan ruhsal varlıkların ve hayaletlerin maddeleşmesi için kullanmış oldukları hafif ve yarı saydam olan volatil maddedir. Devamlılığı olmayan ektoplazmik maddeleşmeden 15 saniye ile 10 dakika arasında gerçekleşmektedir.

Bu baralıktazm anlamı ile meydana gelir ve net bir hal alır. Maddeleşme tam anlamı ile oluşursa oluşacak olan görüntünün insandan herhangi bir farkı bulunmaz. Konuşabilen, kalbi çarpan, eti ve kemiği olan canlı bir varlıktan farkı bulunmaz.

Trans haline girmiş olan ve suje ajitasyon durumu söz konusu olduğu için kolları ve el kısımları bağlanmış bir şekildedir. Bu esnada belli başlı deliklerinde özellikle burun ve ağız deliklerinden dışarıya çıkmakta olan ektoplazma yavaş bir şekilde ruhsal varlıkların şekline bürünmektedir. Diğer yandan da trans halinde olan medyumun göbeğinin deliğinden ektoplazma yayılmaya devam etmektedir.

Dışarıya çıkmakta olan saydam maddenin medyum ile düşündüğünüzden daha ince bir bağlantısı bulunur. Bu bağlantı bebek ile anne arasında bulunan göbek bağına benzemektedir. Dışarıya çıkmakta olan ektoplazma iz bırakabilmektedir ve muhafazası da mümkün haldedir. Çıkan varlığın net hale gelmesi ile medyum olan kişinin saydam bir hale geldiğini hatta dışarı çıkmakta olan varlığının ağırlığı medyumun celse olmadan önceki ağırlığı ile eşit durumdadır.

Bu durum aslında ektoplazma ile medyumun arasında bulunan bağlantının da yakınlığının bir kanıtıdır. Yani maddeleşmiş olan varlığının canlı bir kişiden farkı olmadığını da göstermektedir.

Dışarıya çıkacak olan ektoplazmanın 1 cm karesinin tam olarak ağırlığı 0,101 gr civarındadır. Yağlı bi

r maddeden oluşan ektoplazmada akyuvarlar bulunur. Ayrıca kokusu bulunmaz ve beyaz ile hafif sarımtırak bir renge sahiptir. Dışarıya çıkan bu madde çıktığı deliğin kokusunu alarak çıktığı için çıkma esnasında koku duyulur. Dr. Von Schrenck Notzing tarafından zamanında yapılan laboratuar deneylerinde bunun sesi duyulmuş ve kalp atışları bulunmuştur.

Ektoplazmada Var Olan Davranışlar

Trans halinde olan medyumların bedenlerin dışarıya çıkan ektoplazma ruhsal bir varlığın materyalize edilmiş olan halidir. Medyumların bilinçaltında yer alan düşüncelerin ekto ile dışarıya çıkmasına psikaplazma veya ideoplazma adı verilir. Medyumların bedenlerinde oluşan materyalizayon olayının bedenden uzakta oluşmasına teleplazma adı verilir.

Ektoplazma
Ektoplazma
 • Özelliklerinde kaynaklı olarak bir cevher olarak da nitelendirilmektedir. Bu dışarı çıkım madde dışı, yarı maddesel ve maddesel olarak da nitelendirilmektedir.
 • Trans halinde olan medyumların üreme uzuvlarının uçlarından, gözlerinden, burunlarından, kulaklarından, ağzından, parmak uçlarından, göğüslerinden, başından ve bedenin gözenekli yerlerinden buharımsı ve katı bir şekilde çıkmaktadır.
 • Ektoplazmanın yoğun ve sisli bir hali vardır.
 • Emanuel Swedenborg tarafından tutulmuş olan kayıtlarda bu dışarı çıkımın istim durumunda ve küçük bir bulut halinde olduğundan da bahsedilmektedir.
 • Hakkında gözlem yapan başka kişilerde bunun buhar kütlesine ve bulutun yoğunlaşmasına benzetmiştir. Hatta bunu bir girdaba benzeten gözlemcilerde bulunmaktadır.
 • Ektoplazma konusunda gözlem yapan kişiler bu dışarı çıkıma el değdirdiğinde elastiği bir maddeye, tülümsü bir maddeye, ipliğe, örümcek ağına benzettiklerini belirtmişlerdir.
 • Çıkmasından sonra beden dışında birkaç dakika süre zarfında dışarıda kalır. Bu süre sonrasında varlık kazanır ve sert, kuru, lastiksi, macunsu, yarı sıvı, yarı yapışkan bir hal alır.
 • Dışarıdan hemen fark edilebilecek olan bir kordonla medyumun beden kısmına bağlıdır. Bu kordon düşünürler tarafından astral kordon ile kıyaslanmaya sokulmuştur.
 • Dışarı çıkan cevherin ozonu anımsatan bir kokusu bulunur. Hatta dışarı çıkmış olduğu deliğin kokusunu da alarak dışarı çıkım sağlamaktadır.
 • Farklı renkler alma özelliğine sahiptir. Siyah, gri, beyaz ya da sarımtırak halde gözlemlenmiştir.
 • Dışarı çıkımı esnasında dalgalanma gözlemlenir.
 • Akışkan bir görüntüsü bulunur.
 • İzin alınmadan ya da uyarı yapılmadan ani şekilde tutulduğunda ya da kavrandığında, parlak bir ışığa maruz kalma olayı yaşandığından hızlı bir şekilde eriyerek kaybolabilir. Yahut bir lastik misali hızlı bir şekilde trans halinde olan medyumun bedenine geri döner. Bu durum trans halinde olan medyuma inanılmaz bir acı vermektedir.
 • Trans halinde olan medyumların izinleri ile zamanında yapılan araştırmalar ile küçük küçük numuneler alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda hayvansal olan dokuları andırdığı gözlemlenmiştir.
 • Alınan numuneler sonucunda kalsiyum ve tuz gibi minerallere rastlanmıştır.
 • Ektoplzma yandığında kül durumuna gelir.
 • Yandığında boynuzun yanması sonucu ortaya çıkan bir koku meydana gelmektedir.
 • Ektoplazma ışık altında ve normal durumdayken binlerce fotoğrafı çekilmiştir.
 • Trans halinde olan medyumlardan ve kısmen trans halinde olan medyumlardan dışarı çıkabilmektedir. Ektoplazmanın dışarı çıkmasında medyumların trans halinde olması, enerjilerini tam anlamı ile toplaması ve hissetmesi oldukça önemli olan detaylar arasında yer almaktadır.

Benzer konu olarak Aşk Duası Nasıl Yapılır? konusuna göz atabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir