0

En Çok Bilinen Kart Falı Çeşitleri

Kart falı denildiğinde dünyada genel kabul gören tarotun yanı sıra iskambil falları da önemli derecede ilgi görüyor. 78 Kart ile bakılan tarot üçlü, yedili, onlu.

Kartlarla bakılan fal çeşitleri denildiğinde genel olarak tarot falları akıllara geliyor, bununla birlikte iskambil falları da oldukça geniş bir yelpazede bakılan fallar arasında yer alıyor. Kart falı bakımında dünyada en çok tercih edilen tarot, üçlü, yedili, onlu olarak bakılırken, iskambil fallarında ise genelde elli ikilik ve otuz ikilik deste kullanılıyor.

Tarotun Gizemli Tarihi

Sembolleri muamma olan tarotun kökeni eski Mısır medeniyetine kadar dayanır. 78 Adet resimli karttan oluşan bu fal çeşidinde hayat deneyimlerinin resmedildiği görülüyor, ancak bu deste içinde 22 ana arkana yani büyük gizemin yanı sıra 56 adet de küçük gizemin bulunması falın sadece bir hayat çizgisini anlatmasın

En Güvenilir Kart falı
En Güvenilir Kart falı

dan öte psikoloji üzerine de öğreti olduğunu kanıtlıyor. Falın temel özelliği ise ruh ve enerjinin bir insanda kesiştiği noktaları tespit etmesidir.

Tarot yüzyıllardır gizemini korumakla kalmamış, bununla beraber bir lanet efsanesini de günümüze kadar taşımıştır.

Eğer, tarot destesini yeni almış bir tarot bakan kişi, bu desteyi bir arkadaşına ödünç olarak verirse ve o kişi bu deste ile fal açarsa, ertesi günü başına ummadığı bir bela ya da felaket geleceği yönünde bir mit vardır. Bununla ilgili yaşanmış rivayetlerde yine günümüzde bile halen kulaktan kulağa yayılmaktadır.

Tarot Açmadan Önce Ne Yapmalı?

Genelde bazı tarot yorumcuları fal açılmadan önce bir takım dualar okunması yönünde görüş bildiriyor. Niyet duası denilen bu uygulamaya bakarak her ne kadar Müslümanlar tarafından tarotun pek kullanılmadığı gözlemlense de yine de öncelikle abdest alındığı, sırasıyla fatiha suresi, ihlas suresi ve ayet-el kürsi okunduğu da biliniyor.

3’lü Tarot Nasıl Bakılır?

3’lü tarot kart falı bakmak için öncelikle destenin güzel şekilde karıştırılması gerekiyor. Daha sonra kesme işlemi yapılmadan önce niyetiniz ne ise içinizden söylemelisiniz. Daha sonra ise desteyi masaya yayarak üç adet kart seçip masanın üzerine bırakınız. Kartları yorumlarken öncelikle ilk seçtiğiniz karttan başlamalısınız. Üç kartı da yorumladıktan sonra hepsinin ortak buluştuğu noktayı niyetinizle bütünleştirip dördüncü ve son yorumu yapabilirsiniz.

İskambil Falı Çeşitleri ve özellikleri

Genel olarak 52 ya da 32 kart ile bakılan iskambil fallarında 52’lik fal bakmak daha kolaydır. Kartlar karıştırıldıktan sonra falına bakılacak kişi tarafından deste kesilir. Burada kişinin fiziki özelliğine göre temsilen bir kart seçilir ve daha sonra yorumlanmaya başlanır. Falına bakılan kişi sarışın ise bayanlar için karo kızı erkekler için karo papazı, kumral ise bayanlar için kupa kızı erkekler için kupa papazı seçilir.

32’lik deste ile bakım için ise ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı kağıtlar desteden çıkarılarak bakım gerçekleşir.

İskambil Kartları ile Aşk Falı Nasıl Bakılır?

Desteden sinek kızı ve kupa papazını çıkarın. Kalan elli kartı karıştırın ve üçe bölün. Üçe bölünmüş olan kartların en üstlerinde bulunan kartları alın ve dizin. Seçmiş olduğunuz kartlar sırasıyla geçmişi, bugünü ve geleceği temsil etmektedir.

Ancak daha geniş bir açılımla bakmak isterseniz üç adet seçmiş olduğunuz kartların ilkini ke

Kart Falı
Kart Falı

ndiniz, ikincisini aileniz ve üçüncüsünü de beklentiler olarak yorumlayabilirsiniz.

İskambil kartlarında dört ana grup vardır. Bunlar içinde maçalar hava elementini temsil eder. Rekabet, sırlar ve dedikodu bu kartların sembolüdür. Karo kartları toprağı simgelediği için daha yere basan durumları ifşa eder. Bunlar maddi beklentiler ve kariyerdir. Ateşi temsil eden sinek kartları da tutku, başarı ve mutluluğun gidişatını izah için kullanılır.

Son olarak su elementini temsil eden kupa kartları dostluk, aşk, mutluluk ve hislerin tercümanıdır. İskambil kartlarının elli iki adet olmasının bir özelliği de fal bakımı sırasında her bir kartın yılın elli iki haftasını temsil ettiği yönündedir. Böylece fal bakan kişi, kartlardaki zaman tasarrufunu hangi kartın hangi haftaya denk geldiğini görmesi ile yakın zaman ya da uzak zamanda olabilecek gelişmeleri falı bakılan kişiye söyleyebilmektedir.

Kartlar arasında sinek ası zenginliği, kupa ası aşkı, karo ası değişimi, maça ası da şanssızlığı temsil eder.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir