1. Anasayfa
 2. Aşk Büyüleri

En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası


0

En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası

En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası
En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası

Kısmet açmanın en önemli ve ilk aşaması kısmetin geleceğine kısmetli kimse olduğuna inanmaktan geçer. Bu tarz kısmet dualarının amacı hayırlı evlilik, hayırlı iş, hayırlı kısmetler için edilir. Bu dualar özellikle dinimizce önemli olan zamanlarda okunmalıdır. Diğer türlü etkili olmayabilir. Duaların okunma zamanları çok önemlidir. Bunun için belirli günler ve zamanlar sizin duanızı daha etkili hale getirecektir.

En Yakın Zamanda Hayırlı Bir Kısmet İsteyenler İçin Dua

Allah’a biz ondan ne istiyorsak tam belirterek isteyerek dua etmeliyiz. Bu dualar gün içerisinde okunabildiği kadar okunmalıdır çünkü bu dualar tekrarlandıkça kuvvetlenen bir duadır.

Kısmetin Hızlı Açılması İçin Hazırlık

En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası
En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası

Bu dua için öncelikler şu adımlar izlenmelidir;

 • Vücut temizliği yapılmalı.
 • Gün içerisinde tövbe edilmeli.
 • Günahlarından arınmalı.
 • Kötü düşüncelerden kötülüklerden uzak durmalı maneviyata önem vermelidir.

Evlenemeyen kişiler için fetih suresi ayetlerini temiz su, misk ve gülsuyu karışımında mürekkeple bir kâğıda yazılmalı ip ile bağlanmalı ve kısmet açmak maksadı ile istenen kişilerin boynuna asmalıdır.

Kısmetin Hızlı Açılması (Hayırlı Eş) Duası

En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası
En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası

Li Yagfira laklahu ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sirtam mustakıyma. Yensurakellahu nasran aziza ile. Hüvellezi enzelleri sekinete fi kulubil mu’minine li yezdadu factem mea imanihim ve lillahi jundus semavati vel ard ve kanellahu amen hakima. Li yüdhilel mü’minine vel mü’minati cennatin tecre min tahtihel enharu halidine fiha ve yukeffira anhum seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma. Ve yuazzibel münafikiyne vel münafikati vel müşrik vel müşrik düşünür billahi zannez sev’ alaidahu denatus sev’ ve gadiballahu alaihehum ve eadde lehum cehennem ve saet mayrave lillahi cunudus semavati vel ard wa kanellahu azzan khama. Inna erselnake şahidev ve başsavcı ve Nezira. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bureten ve ezıl. İnnellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedullahi fevka eydihim fe men nekese fe innema Yankü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tihi ecran. Se yekulü lekl muhallefune minel a’rabi segaletna emvaluna ve ehluna festağfir lena yekuluna bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey Yemlikü lekum minellahi sey’en in erade bikünfa.

Bel zanentum el ley Yankaliber rasul vel mu’minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zannes sev’ ve küntum kavmen bura. Ve mel lem yu mim billahi ve rasulihi fe inna a’tedna lil kafir seiyra. Ve lillahi mulküs semavati vel ard yagfiru li mey yeşau ve yuazzibu mey yeşa’ ve kanellahu gafurar rahiyma. Se yekulül muhallefune izen talaktum ila meganime li te’huzuha zeruna nettebı’kum yürüdune ey yübeddilu kemalallah kul len tetteübiuna kesalikum kalallahu min kabl hum’s humal hum’s kul lune bee hum ev yüslimun’ullah fe in ‘has ve yütimunullah fe ‘in ‘ yütüyümun’u ecza kema tavelleyum min. Leyse allel a’ma haracüv ve la allel a’raci haracüv ve la allel meri was haraç ve mey yütilahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tacri min tahtihel enhar ve meyyetevelle yüazzibhü azaben Ve uhra lem takdiru aleyhSünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi. Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basıyra

Kısmet Açmanın İnce Detayları

En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası
En Kısa Zamanda Kısmet Açma Duası

Kısmet açma detayları şu şekilde sıralanabilir;

 • Sabah ezanından önce abdest alınır.
 • Sabah namazı kılınır.
 • Sabah namazı kılındıktan sonra 41 defa ayet-el kürsi okunmalı ve güneş doğana kadar uyanık beklenmelidir.
 • Güneş doğduktan sonra tüm evin pencereleri açılır. Evin içine kısmetin girmesi sağlanır. Eve güneş girmelidir.
 • Evinizin temiz olmasına yerlerde ekmek kırıntısı kalmamasına dikkat edilmelidir.
 • Evdeki yaşayan kişilerin hayırsız işlerden uzak olması gerekir.

Evdeki manevi havanın bozulmaması için oldukça önemli detaylardan biri de evde yaşayan kişilerin tövbe etmesi gereken durumları göz önünde bulundurması gerekir. Aksi takdirde evin bereket havası bozulabilir. Ve bereketi bozulan evde kısmetiniz azalır.

İş İçin Kilit Açma Duası yazımızı da okuyabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir