0

Ezoterizm

Bir inanış ya da din feslefesi olmayan Ezoterizm de bu bilgiler işin üstadı olan kişiler tarafından sadece bu konuda ehli olan kişilere aktarılır.

Ezoterizm
Ezoterizm

Ezoterik kavramından önce, Ezoterizm kavramını açıklamakta yarar var. Derin bir konu hakkında bilinen bilgilerin, bu konuda bilgisi olmayanlarından saklanmasına Ezoterizm adı verilmektedir.

Bir inanış ya da din feslefesi olmayan Ezoterizm de bu bilgiler işin üstadı olan kişiler tarafından sadece bu konuda ehli olan kişilere aktarılır. Bu aktarma inisiyasyon yolu ile yapılır. İnisiyasyon ise eğitim anlamına gelmektedir. Bu eğitime tabi olan kişi sürekli olarak üstadın kontrolü altına olur ve onun sözleri dışına çıkamaz. Ezoterizm içsellikle ilgilidir. Kişinin bildiklerini sadece istediği kişilere öğretmesi ve bu bilgileri başkalarından gizlemesidir.

Ezoterik Nedir?

Ezoterik aslında Ezoterizm’in başka bir adıdır. Bir çok kültürde de uygulanır. Mistisizm ile eşanlamlı olduğu da kabul edilen Ezoterik, içsel yani tinsel farklılık olarak da düşünülebilir. Bu akım, aynı zamanda geniş ve farklı bir öğreti yelpazesine de sahiptir. Ezoterik akımında bilinen önemli bilgilerin yabancılarla ve bir konu hakkında bilgi sahibi olmayanlarla paylaşılmaması gerektiğine inanılır.

Sadece o konuyu öğrenmeye hak kazanan kişilerin öğrenmesi gerektiğine inanılır. Bu inanışta hiç kimseye kaldıramayacağı kadar ağır bilgiler verilmez. Ayrıca değerini bilmeyecek olanlara da bu kadar önemli hiçbir bilgi aktarılmaz. Bir kişiye taşıyamayacağı bilgilerin verilmesi durumunda bunların başkası ile paylaşılabileceğine ve hatta bilgiler nedeni ile o kişinin zarar bile görebileceğine inanılır. Kutsal metinlerde de geçen bir durumda önemli bilgiler kişiye kademe kademe verilir.

Antik çağlara kadar uzanan bir sıfat olan Ezoterik, Mistisizm ile de bağlantılanır. Ancak ikisinin arasında farklar da bulunmaktadır. Çünkü Mistisizm bir din, bir inanış şeklidir. Ancak, Ezoterik bir din ya da bir inanış değildir. Aynı zamanda Ezoterik akımı, İslamiyet dinine dayanmaktadır.

EZOTERİK - BATINİ DOKTRİNLER TARİHİ
EZOTERİK – BATINİ DOKTRİNLER TARİHİ

Amaçları

Ana amaç, bilgilerin değerini bilmeyecek kişilere aktarılmamasıdır. Çünkü bu çok gizli ve önemli bilgiler, değerini bilmeyecek kişilerde tehlikeye dönüşebilir. Aynı şekilde bu bilgileri kaldıramayacak kişiler de ağırlığı altında ezilebilir ve bilgileri başkaları ile paylaşmak isteyebilir. Üstadlar da bu durumun önüne geçebilmek adına böyle bir önlem almak zorunda kalmıştır. Ayrıca Ezoterik’te bilgileri almaya hak eden kişiler de bu bilgileri bir defada alamaz. Üstadlar, hak eden kişilere bile bilgileri aşama aşama aktarır.

En çok dikkat çeken detay ise gizemli bilgilerle dolu olmasıdır. Bu nedenle bazı kültürlerde gizemli bilgilerin kaynağı olarak da düşünülmektedir. Modern bakış açısı ile yaklaşıldığında da aslında bu kavram oldukça mantıklıdır. Günümüzde devlet sırrı dedikleri kavramları da belki Ezoterikle bağdaştırmak mümkündür.

Ezoterik’te semboller

Ezoterik akımında bilgiler başka bir kişiye aktarılırken bir takım semboller ve alegoriler kullanılır. Bu nedenle de Ezoterizm’de sembolizmin yeri çok ayrı ve çok büyüktür. Ezoterikte bilgiler kademe kademe verilir ve bilgiyi alan kişinin sembolleri takip etmesi gerekir. Belli eğitimlerden geçerek o bilgileri almaya hak kazanan kişiler de zaten bu sembolleri çözen ve anlayan kişilerdir. Bu nedenle de sembolleri kolaylıkla takip edebilirler.

Ezoterizm terimleri

Bilgilerin aktarılması için bir takım semboller ve terimlerin kullanıldığını belirtmiştik. Bu terimler hakkında da biraz bilgiler verelim. Kullanılan terimler şöyledir;

 • Agarta
 • Altın post
 • Amenti
 • Arkan
 • Asa
 • Büyük eser
 • Cehenneme iniş (inisiyatik ölüm)
 • Devir
 • Devre
 • Drüidler
 • Düalite
 • Eleusis misterleri
 • Eseniler
 • Fakirlik
 • Felsefe taşı
 • Gnosis
 • Hermetik zincir
 • Hermetizm
 • Hiyerofant
 • İkinci doğuş
 • İnisiyasyon
 • İnisiyatör
 • İnisiye
 • İsis misterleri
 • Kabuk
 • Kalp
 • Kayıp sevgili
 • Kelam
 • Psikostazi
 • Sabiiler
 • Sayısal sembolizm
 • Sembolizm
 • Semboller

Başta da belirttiğimiz gibi bu terimler arasında Ezoterizm’de en çok kullanılan terim sembolizmdir. Çünkü sembolizmi çözenlerin bu bilgileri alması gerekir.

Sembolizm Nedir?

En genel anlamı ile sembolizmi ya da simgeciliği tanımlamak gerekirse, öğeleri simgeleyen bir takım sembollerden bahsedilebilir. Bu semboller, resim, edebiyat ve müzikte, kısacası daha çok sanatta kullanılır. Ezoterizm’de ise sembolizm, evrensel bilgilerin ve çok gizli önemli bilgilerin sembollerle en basit haline getirilerek anlatılması şeklidir. Sembolizm’de bazen kelimeler daha somut hale dönüşürken bazen de anlaması güç şifreler haline gelir ve sadece ehli olanlar bunları çözebilir. Zaten Ezoterizm’de tercih edilmesinin en büyük nedeni de budur. Sembolizm, anlatılmak istenilen bir şeyi en net, en sade ve en doğru biçimde anlatma, aktarma sanatıdır da diyebiliriz.

Ezoterizm kişiye ne öğretir?

Bilgileri almaya hak kazanan kişi, sadece gizli bilgileri öğrenmez. Ezoterik, kişiye önce kendisini anlamayı öğretir. Ezoterik’in kişiye kattığı en önemli değer ise kendisine sahip olmayı öğretmesidir. Kişi yavaş yavaş içsel sezgileri ile kendisinden daha bilgili olan kişilerden bilgi almayı öğrenir. Aynı zamanda bu felsefe sayesinde kişi kendisine daha kolay bir yaşam planlayabilir.

Modern bakış açısı ile Ezoterik

Her ne kadar eski çağlarda kaldığı düşünülse de günümüzde de ezoterik bilgi vardır. Ancak son yıllarda bulun adı değişmiştir. Mesela mistik bilgiler, ya da doğu tıbbı denilen gizli kalması gereken bilgiler adı farklı olsa da bu yöntemle aktarılır.

 

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir