0

Fatmanın Eli Nedir

Fatma’nın Eli, şans, bolluk, mutluluk, huzur getirirken şeytandan ve nazardan da korumaktadır. manevi açıdan rahatlatmaktadır.

Fatmanın Eli
Fatmanın Eli

El motifi duvarlarda asılı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hamse eli İslam dinine göre Hz. Meryem ve Hz. Fatma’nın sembolü olarak da bilinmektedir. İnanışa göre Hz. Meryem Hz. İsa’yı doğuracağı zaman bir dal tutmuş ve bu dal bir el şeklini almıştır. Bunların yanından Hamse eli Hz. Muhammed’in amcası olan Abbas’ın simgesi olarak da kullanılmıştır. Hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın nazarlık olarak halen kullanılmaktadır. Fatmanın eli Hz. Muhammed ve ailesinin sevgisini de ifade etmektedir. Bu sevgiyi ifade etek adına mezar taşlarına da işlenmiştir. Bu motif İslami sancağın sürekliliğini ifade etme adına da kullanılmıştır.

Hz. Fatma eşi olan Hz. Ali’yi bir odanın içinde ilk gördüğünde helva pişirmektedir. Pişirmekte olduğu helvanın içine şaşkınlıkla elini sokmuştur. Hz. Ali bu durumular eder ve eşinin elini dışarı çıkartır. Helvanın üzerine Fatmanın eli çıkmıştır. Fatmanın eli ilk çıktığı dönemlerden bu yana kadar kullanan kişilere mutluluk, şans, huzur, sadakat ve sabır gibi erdemleri vermiştir. Fatmanın eli olarak bilinin bu el Hamse eli olarak da bilinmektedir. Hamse eli olarak Araplarda bilinir. Arap dünyasında Hamse 5 anlamına gelir ve bir elde 5 tane parmak bulunmaktadır.

Fatmanın eli Ortadoğu kültürlerinde mutluluk, şans, bereket, huzur, uğur sembolü olarak bilinmektedir. Farklı farklı birçok formda kullanılmaktadır. Duvarlara süs olarak, gümüş, bakır, altın kolye olarak sık şekilde kullanılır.  Yaklaşık olarak 3000 yıldır kullanılır. Tasarlanmış olan elin tam orta kısmında Mısırlıların geleneklerinden gelme olan Horus gözü bulunur. Bu göz her şeyi gören göz anlamına da gelmektedir. Bu gözün nazara yok edeceğine, kem gözleri ortadan kaldıracağına, şans getireceğine ve insanlara mutluluk getireceğine inanılmıştır. Fatma’nın elinin ortasında var olan 3 adet balık bereketin sembolüdür.

Elin geri kalan kısımlarına ise belli başlı dualar yazdırılmıştır. Fatmanın Eli, şans, bolluk, mutluluk, huzur getirirken şeytandan ve nazardan da korumaktadır. manevi açıdan rahatlatmaktadır. Simgesi bazı kültürlerde ise Khamsa eli, Miriam eli, Meryem eli olarak da bilinmektedir. Bu eli taşıyan her insanın nazardan korunacağına, şansının açılacağına ve bereketinin artacağına inanılmıştır. Bunun giibi benzer olan sembollere başka kültürlerde de rastlanılmaktadır. Özellikle Masonlukta gizli sembol olarak kullanılmıştır. Şu güne kadar Orta Doğu’ya yerleşmiş olan her kültürde bu simge din ile bütünleştirilip bir şekilde kullanılmıştır.

Fatmanın Eli ve Yahudilik Dininde Hamsa Eli

Hamsa eli İslami kültürün bir simgesi olarak bilinse de İsraillerin ve Yahudiliğin de bir simgesi olarak kullanılmaktadır. Hamsa elinin bu kültürlerde belli başlı farkları bulunur. Elin içerisinde ve orta kısmında gömülü bir göz bulunmaktadır. Yahudilik dininde bu el Meryem’in eli olarak da anılmaktadır. Hamsa elinde bulunan 5 parmak Yahudilikte Torah’ın 5 adet kitabını da sembolize etmektedir.

Elin sol ve sağ parmağı ise yana doğru dökülmektedir. Geriye kalan 3 parmak ise tam olarak dikey bir şekilde tasarlanmıştır. Bu dinde hamsa elinin şeytandan ve nazardan insanları koruduğunu düşünülür. Yahudilikte ağırlıklı şekilde mavimsi renkler ile karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise insanların ilgisini çekmesi amacı ile farklı renkler ile tasarlanmaktadır. Bu din kapsamında da kolye, bileklik, yüzük, duvar süsü ve bilezik olarak kullanılır.

İslami kültürde Fatmanın Eli olarak bilinen bu figür, Yahudilikte Meryem’in eli olarak bilinmektedir. Meryem bazı kaynaklarda Miryam olarak da yazılmıştır. Meryem Hz. Musa’nın ablasıdır. Fatmanın Eli konusunda yapılmış olan araştırmalar sonucunda farklı şekilde tanımlamalarda ortaya çıkmıştır.

Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinde muska anlamını taşımakta ve nazardan korumaktadır. P

Fatmanın eli
Fatmanın eli

apaganlar içinde bu sembol bereket anlamı taşımaktadır. Ayrıca bu sembol Yahudiler tarafından birçok sanat ile bütünleştirilmiş ve sembolize edilmiştir. Müslümanlara göre Fatmanın eli sembolünde bulunan 5 adet parmak 5 tane duyuyu ve 5 şartı da temsil etmektedir.

Fatmanın Eli Neden Güç Simgesi Olarak Görülmektedir

Hz. Fatma helva kavururken Hz. Ali’yi görür ve elini helvanın içine daldırır ve sıcak helvaya rağmen eline herhangi bir şey olmaz. Helvayı bu şekilde kavurmaya devam etmiştir.  Bu olaydan elin gücüne ve kutsallığına inanılmaya başlanmıştır. Yaşamda bulunan her türlü güçlük adeta bu el yardımı ile ortadan kalacaktır düşüncesi insanlara yerleşmiştir.

Fatmanın Eli Tasarımcıların Göz Bebeği Olmuştur

Dünya çapında küresel anlamda kriz 2008 yılında başlamıştır. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede birçok kişi işinden olmuştur. Avrupa bulunan birçok ülke işsizlikle mücadele etmiştir. Bunların yanı sıra sağlık açısından sıkıntılar yaşayan insanlarda kendileri için çare aramışlardır. Özellikle kanser hastası olan kişilerin belli bir maneviyata sığınmaları onları iyi hissettirecek olan en büyük etkenler içinde yer almıştır.

Tasarımcılar bu olayların da etkisi ile Fatmanın eli sembolünü kendi koleksiyonlarında kullanmaya başlamıştır. Tasarımcılarda bunun batıl bir inanç olduğunu söylemektedir ama insanları bu tarz batıl inançlar iyi hissettirir. 2008 yılı itibari ile görülmeye başlayan Fatma’nın eli sembolü takılarda, dekorasyonda, çantalarda, tişörtlerde, pantolonlarda ve benzeri birçok üründe kullanılmaya başlanmıştır. Amerika ve Avrupa’da butiklerde, Musevi ve İslam dünyasında da ortak simgesi sık şekilde kullanılmaktadır.

medyum yasin 728x90 1

Fatmanın eli İle Alakalı Olan İnançlar

Anadolu’nun farklı yerlerinde Fatmanın eli ile alakalı farklı inançlar bulunmaktadır.  Bu inançlar arasında ve bilgiler arasında;

 • Fatma’nın eli halk arasında genelde kolye şeklinde kullanılır. Bu kolyede bulunan 5 parmak, sülalede bulunan 5 üyeyi yani; Hz. Muhammed, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Hz. Ali ve Hz. Fatma’yı sembolize etmektedir. Hatta Anadolu da bazı bölgelerde ekmek fırına atılırken bile Hz. Fatma’nın elinin attığını düşünenler bulunmaktadır.
 • İlaç ile tedavi edilemeyen ya da geçmeyen hastalıkların, Fatma’nın eli dokunduğundan ve dua okunduğunda geçeceğine dair inançlarda bulunmaktadır.
 • Fatma Hz. Muhammed’in kızıdır. Bundan dolayı bazı kişiler Hz. Fatma’nın bilgileri hemen öğrendiğini düşünür.
 • Fatmanın eli şans sembolüdür.
 • Fatmanın eli bereket sembolüdür.
 • Bereketi sembol ettiği için mavi rengi ile karşımıza çıkar.
 • Eski dönemler de özellikle şeytandan korunmak amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
 • Musevilikte Tevrat’ın 5 tane kitabını temsil etmektedir. Dini bir sembol olarak eski dönemlerde kullanılmıştır. Musevilikte sini açıdan sembol olarak halen kullanılmaktadır.
 • Fatmanın eli bir kadın elidir. İnanlarda buna kadın eli olarak bakmaktadır. Şekil itibari ile kadın ile özdeşleştirilmiş ve bereket ile sembolize edilmiştir.
 • Fatmanın elinin iç ve tam orta kısmına gömülü bir göz girdiğinde nazardan koruyan bir etkiye büründüğüne inanılmaktadır.
 • Eski dönemlerden günümüze kadar gelmiş olan bu sembole birçok kişi tarafından amaçları doğrultusunda kullanılır. Hatta bu sembolden korkan ve ürken birçok kişi de bulunmaktadır.
 • Üstüne anlamlar yüklenen her türlü sembol insanlara manevi açıdan iyi gelir ve etkileyici bir büyüsü bulunur. Bu şekilde basit bir cisim olmaktan da tamamen sıyrılmaktadır.
 • Sonuç itibari ile manevi yönden kendini rahat hissettiren her türlü sembol insanlar tarafından büyük bir talep görmekte ve önemsenmektedir.
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir