1

Gizli Dua Nedir?

Gizli dualar daha çok Allah’a yakın olmak için okunmasının yanı sıra tüm kötülüklerden korunmak için de tercih edilen dua çeşitleri arasındadır.

İnsanlar belirli zamanlarda birtakım sıkıntılar yaşayarak zor anlar geçirebilir. Bu zor zamanlarda da sıkıntıları def etmek ve ruhani bir güce sahip olmak adına belirli dualar okurlar. Çünkü dua, ibadetin özüdür denilebilir. Allah biz insanlara pek çok nimetler vermiştir. Biz insanlar da Allah’ın verdiği bu nimetlere karşı daima şükretmeliyiz. Bu nimetlerin sebebi ile onu her an anmalıyız.

Allah’ın razı olduğu, onun sevdiği bir kul olmak için veya Allah’a yakın olmak için, afet ve belalardan, kötülüklerden korunmak için, güzel davranış ve güzel ahlaka sahip olmak için, doğru yoldan ayrılmamak ve iyi bir insan olmak için, isteklerimizin ve dileklerimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua ederiz.

Gizli Dua
Gizli Dua

Gizli Dua Teknikleri

Gizli dua nasıl edilir? Dua eden insan öncelikle istediği şeyler doğrultusunda çaba göstermeli, iyi ve güzel şeyler istemeli, gönülden, kalbinden dua etmelidir. Çünkü Allah insanların gönlünden geçenleri bilir. Dua etmenin herhangi bir kuralı yoktur. Kalbimizden gelen her güzel şeyi isteyebiliriz.

Allah’a dua etmek için hiçbir kişiye, kuruma veya araca da ihtiyacımız yoktur. Mesela namaz kılarken Fatiha suresinde zikrettiğimiz gibi: “Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz.”(Fatiha suresi, 4.ayet). Kur’an-ı Kerim’de bizim için dua örnekleri vardır:

“Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.”(Bakara suresi, 201.ayet). “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Duamı kabul eyle. Rabbimiz! hesap görülecek günde beni, ana-babamı ve bütün inananları bağışla.”(İbrahim suresi, 40-41.ayet) gibi dualar vardır.

Yine örneğin ruhani güce sahip olmak ve sıkıntıları def etmek isteyenler için şöyle bir dua vardır:

“Errahmanirrahimim, ya Rahmânu, ya Rahîmu, yâ Raûfû, yâ Atûfu, ecib yâ Cebrailü aleyhisselâm, alâ en tusahharalî kulübe cemî’il mahlûkatirrûhaniyyati minelulviyyâti ves’süfliyyâti, semi’an muti’an, bihakkırrahmânirrahîmi ve bi hakkıraûfil atûfi ve bi hakkil meliki hüve zahin el müekkeli bi kavâimil arşiyyeti.” Türkçe anlamı da şu şekildedir: “Esirgeyen ve bağışlayan. Ey esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve seven Allah’ım. Bütün mahlûkatın kalplerini bana doğru çevir. Ey Cebrâil, bütün ruhanî, ulvî ve süflî tabakasının Rahman ve Rahim olan Allah’ın hakkı için onlara işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atûf hakkı hürmetine, Melik hakkı hürmetine, arşı alâ hakkı hürmetine duâmızı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.”

Bunlar gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz dualar mevcuttur. Gizli dua olarak adlandırdığımız bir dua da yine şu şekildedir: “Maâliki yevmiddîni, yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri, ecib yâ Mikâil aleyhisselam alâ en tusahharalî kulûbel mahlûkatirruhaniyyâti minel ulviyyâti vessüfliyyâti, semi’an muti’an bi hakki mâliki

yevmiddina ve bi hakkı mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bihakkil meliki taykelin el müvekkele bi kavâimil arşiyyeti.” Türkçe anlamı şu şekildedir: “Kıyamet gününün sahibi, ey kalpleri ve gözleri döndüren Allah, Ey Mikâil, duama icabet et, ulvî ve süfli, ruhanî mahlukatın kalplerini işitmek ve itaat etmek üzere bana döndür, emrime ram ettir. Kıyamet gününün mâliki-hakkı için kalpleri ve gözleri döndürenin hakkı için, arşı âlânın direkleri hakkı için ve bunların hakiki sahibi hakkı için arzumu kabul eyle, dileğimi yerine getir.”

Tesirli aşk duası nasıl yapılır konusuna da göz atabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  1. Selam hayirli günler benim dayım ölmeden önce evinin yada bahçesine para gömmüş fakat çocukları bu parayı bulamadılar halada arıyorlar bununla ilgili bildiginiz dua yada yönlendireceğiniz kişi varmı saygılar ıyı günler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir