0

Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua Ve Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Hırsızın Çaldığını Geri Getirme Duası işlemlerinde içten geçirilecek olan niyetin geri gelmesi ile alakalı olması gerekmektedir.

 

Hırsızın çaldığı malı geri getirmesi için dua işlemlerinde birkaç farklı yol bulunur. Bu yollar;

Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua
Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua

Çalınan malın geri gelmesi için okunacak dualar işlemleri için iki adet kâğıdın üstüne malı çalınmış olan kişinin elleri konulur ve parmaklarının ara kısmından resmi çizilir.

10 adet çivi hazırlanır. İki kâğıdın da üstünde olan parmakların resimlerinin üstüne Zuhruf suresinin 78. ayeti olan;

“Em ebremû emren feinnâ mübrimûn” âyeti yazılır. Ve yine her iki elin bileklerine de Sûre-i Maide’nin 38 nci âyeti olan: Ves sâriku ves sârikatü faktaû eydiyehümâ cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallâh* vallâhü azîzün hakim.” Yazılır.

Sağ elin bilek kısmından başlanmalı besleme olmadan Vedduhâ sure-i şerifesi hurufu nıukatta yazılmalıdır. Bu yazım işlemi tek tek yapılmalıdır. sağ elin avuç kısmına da Sûre-i Lokman’ın 16. Âyeti;

“Innehâ in tekü miskâle habbetin min hardelin fe tekün fî sahratin ev fıs semâvati ev fil erdi ye’ti bihellâh* innellâhe lâtıyfün habîr”

ayet kısmının sonuna da “Allahümmcrdüd dâlletî” yazılmalıdır.

Bu işlemler bittikten sonra sol elin bilek kısmından beslemesiz şekil başlanarak Sûre-i Tebbet hurufu mukatta yazılır. Avuç kısmına da Sûre-i Ali imran`ın 8. ayeti;

“inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh innellâhe lâ yuhlifül mîâd” son kısmına da “Allahümmerdüd dâlletî” kelimeleri yazılmalıdır.

Yazma işlemleri bittikten sonra çivilerin her birine 40 adet Vedduha okunur. Ardından parmak uçları kısmına, çalınan malin olduğu yerin kapısının iç ve sağ kısmına çivilenmelidir.

Kalan 5 adet çiviye 40 adet Tebbet okunur. Sol elin parmak kısımlarına ve kapının sol tarafına çivilenir. Bu işlemlerin bitmesinden sonra çaldığı eşyayı geri getirmesi için 7 gece boyunca okunacak dualar işlemi yapılmalıdır. Bu dua;

“Allâhümme yâ camian nâsi li yevmin lâ raybe fîh innallâhe lâ yuhlifül mîâd*Ves sâriku ves sârikatü faktaû eydiyehümâ cezâen bimâ kesebâ nekâlen minellâh Vallâhti azîzün hakîm*Allâhümmerdüd”

Nihat Hatipolu tavsiyesi; hırsızın çaldığı eşyayı getirmesi için Hatipoğlu’nun tavsiye ettiği dua;

Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua
Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua

 

Yapılacak Diğer Uygulamalar

  • 3 tane muma 40 defa ‘Veddua’ suresi okunmalıdır. Ardından mumların yakılması gerekir. surenin okunmasında ve mumların yakılma işlemlerinde bu mumun yanıp erimesi gibi eşyayı çalan kişi ya da kişiler geriye getirmezse yanıp erisin denir.
  • 40 adet ufak taşın üzerine 40 defa ‘Veddua’ suresi okunmalıdır. Okunmanın ardından taşların hepsi yeni ve kullanılmamış bir çömleğin içine konulur ve içi su ile doldurulur. Ardından suyu bitene kadar ocağın üzerinde taşlar kaynatılır ve toprağın altına gömülür. Taş bulamazsanız nohutta kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tamamında çalınan eşyayı geri geldiğini düşünmek gerekir.
  • Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua
    Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua

    10 tane siyah nohut hazırlanır. Nohutlara niyet edilir ve her bir nohuta 10 tane ‘Tebbet’ suresi okunmalıdır. 1000 sayısı yakalandığında sirke dolu bir şişenin içine bırakılır ve ağız kısmı kapatılır. Ağız kısmı mantar tıpa ile kapatılmalıdır.

  • Çalınan ya da kaybolan eşyanın olduğu bölgeye siyah bir bez örtülür. Bu şekilde karanlık bir alan içinde bekletilir. Ardından kaybolan ya da çalınan mal geri gelir. Zaten nohutlar şiştikçe hırsızın da gözü şişmeye başlayacaktır. Malı geri getirmeyen kişi zaman içinde kör olur.
  • Çalınan ya da kaybolmuş olan malın kaybolduğu alanda durarak Tarık suresi yüksek sesle 40 kez okunur. Daha sonrasında kaybolan eşyanın geri gelmesi için dua edilir. O gece eşyayı rüyanızda görebilirsiniz. Birkaç gün içinde eşyalar geri gelecektir.

Bu uygulamaların hepsinde kişilerin içinden malın geri geldiğini düşünmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm dualar iyi niyet içinde ve salim emeller ile yapıldığı sürece tutar. Aksi takdirde bir işe yaramayacaktır.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir