0

İnisiyasyon Eğitimi

inisiyasyon
inisiyasyon

İnisiyasyon bir eğitimin adıdır. Bu eğitim ruhsal etkiyi aktarabilen insiyatör denilen ustalar tarafından kişinin ruhsal gelişimi adına verilir. Kelime anlamı Latincede “bir yere kabul ediliş” olup bu eğitimi kişi tek başına alamaz mutlaka bir insiyatörden almalıdır.

 

Bu eğitimlerde usta kişi öğrencisini tekamüle eriştirecek teknikleri, ona öğretir.inisiyasyon dahil olabilmek için kişide yetenek olması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanması için 3 koşulun yerine gelmesi gerekiyor.

1.Vasıf: Kişinin birtakım yeteneklerini içerir. Bu yeteneklerin üzerinde çalışma gerçekleştirilir ve “ilk madde” adını alırlar. Bunun sebebi öğrencinin geçmiş yaşantısından getirdiği mayaya bakılmak istenmesidir. Usta, bu mayanın yeni öğretiyi alması için yeterli olup olmadığına bakar. İslam dininden örnek verecek olursak bu duruma şu şekilde; “her ağaçtan kaşık olmaz” açıklamıştır. İnsiyasyon eğitimi almak isteyen adayda aranan ahlak ve zihin mayası, “insiyasyon giriş koşulları” olarak adlandırılmaktadır.

2.Aktarım: Kişi bu eğitime başladıktan sonra farkında olmadan ruhsal etki aktarımının içerisinde kalır. Usta kişi tarafından aktarılan ruhsal etki, aday kişiye yeteneklerini geliştirme konusunda bir aydınlanma sağlayacaktır. İşte bu duruma “insiyatik aktarım” denilmekte olup her iki kişininde ihtiyacı olan birşeydir. Aktarım olmadan kesinlikle insiyasyon gerçekleşmez.

3.İç Çalışma: Bu son çalışmayla aday kişi kademe kademe yükselişe geçecektir. İç çalışma süreci aslında biraz bireysel gayret gerektiren bir süreçtir. İnisiyasyon Eğitimi- İnisiyasyon dinle çok karıştırılmaktadır. Fakat kesinlikle dini bir inanç değildir. Din, insanları beşer olarak kabul eder ve beşer olarak onlara en uygun şartları sağlar. Ancak insiyasyon insanları beşeriyet sınırlarından çıkarır.

Mistisizm ve İnisiyasyon Arasındaki Farklar

Birbirine çok karıştırılan bu kavramlar tamamen birbirinden farklıdır.

  • Mistisizm denilen olgu tasavvuf olarakda anılır ki dinle tamamen iç içe bir kavramdır. Bunda ise daha önce söylediğimiz gibi dinden bağımsızdır.
  • Mistik yola girecek kişinin bir ustaya ihtiyacı yoktur. Fakat insiyatik yolda mutlaka usta şarttır.
  • Mistik yolda daha çok belirsiz, pasif ve tekniksiz bir durum söz konusuyken insiyatik yolda tam tersine aktiflik, teknik ve kesinlik vardır.
  • Aralarında en belirgin fark ruhsal tesirin aktarılması mistisizmde yoktur.

Tarihte İnisiyasyon

Geçmişi eski uygarlıklara kadar dayandığı biliniyor. Kadim Mısır’da Hermesçilik adıyla uygulanmaktaydı. Ayrıca sümer, aztek, babil gibi bazı eski uygarlıklarda yine çeşitli isimlerle kullanılmaktaydı. Bununla beraber Hermesçilik ismiyle Yunanistan’a girmesi Batı’da aydınlanma sürecini tetiklemiştir. Bu süreçte ünlü filozof pisagor uzun yıllar Mısır’da yaşamış ve Pisagorculuk denilen öğretisini insanlara yaymıştır.

Reikide İnisiyasyon

Şifa enerjisi olarak bilinen reikide bir kişiden diğerine enerji aktarımına uyumlama denir. Uyumlamanın diğer adı insiyasyondur. Reiki insiyasyonunda masterdan öğrenciye enerji aktarımı sağlanır. Halk arasında buna “el verme” deniliyor. İnisiyasyon almış kişiler ruhsal olarak daha duyarlı olurlar. Hatta bazı kişilerin 3. gözünün açıldığı, çeşitli ruhsal yetenekler kazandıkları söylenir.

Reiki insiyasyonu alan kişi ne zaman isterse kendisini ve başka insanları aktarım yapacak duruma getirebilir. Ayrıca reiki inisiyasyonu zaman içinde kaybolmaz. Bununla gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak arınma işlemi başlar. Bedeninizde birikmiş kötü enerjiler atılır.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir