1. Ana Sayfa
 2. Büyüler

Kıyamet Büyüsü


0

Kıyamet Büyüsü Nedir?

Büyü yapımında bilinmesi gereken en önemli nokta büyüden beklenilenin aslında şeytan ve şeytani cinlerden istendiğidir. Büyüdeki beklentiler direkt olarak şeytan ve tayfasından istendiği için dinimize göre büyünün hiçbir iyi tarafının olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

 

Şeytanın varlığının amacının kötülük olduğunu bildiğimize göre büyücülüğün ve büyüleri yapmanın buna bağlı olarak kıyamet büyüsü yapmanın amacının da kötülük yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Kıyamet büyüsü yaparken amaç şeytan ve tayfasıyla bağlantı kurarak onlara isteklerin iletilmesidir.

Kıyamet Büyüsü
Kıyamet Büyüsü

Şeytanın tek amacının kötülük olduğunun bilinmesi büyücülük yoluyla istenilen şeylerin şeytan tarafından gerçekleştirilecek olması nedeniyle islam dininin büyücülüğe, Bu büyüye karşı olumsuz baktığını söyle

yebiliriz. Hayatın her aşamasında yıkmak yapmaktan kolaydır. Büyü dünyasında da istekler genel itibariyle şeytanın yıkması için istendiğinden dolayı şeytanın bu istekleri geri çevirmeyeceği düşüncesine inanılmaktadır.

Özellikle kıyamet büyüsü yapanların büyüyü kesinlikle bozamayacaklarının bilinmesi gerekmektedir. Büyüyü yapmak için iletişim kurulduğunda şeytan ve tayfasının yardımını alan Bu büyünün bozulması konusunda kesinlikle yanıt alamaz. Bahsettiğimiz üzere büyücülüğün amacı şeytan ve tayfasının halihazırda istekleri olan kötülükleri yapmak olduğu için büyüyü

tersine çevirmek adına isteklerin cevap bulabileceğini düşünmek tamamen yanlış olacaktır. Büyüyü yapanların büyüyü bozma konusunda yetersiz olduğunun bilinmesi bizi kıyamet büyüsünü bozabilecek hocaların sayısının çok az olduğunu düşünmeye sevk edecektir. Kıyamet büyüsünü bozabilecek hocaların varlığı ise onların hocaların dualarla ve rahmani varlıklarla olan iletişiminden kaynaklanmaktadır.

Çeşitli kaynaklar yapılan kıyamet büyülerinin bozulabilmesi için yapılacak etkinliklerin, yapılacak duaların günah olmadığından bahsetmektedirler. Büyü çeşitleri genel olarak kıyamet büyüsü çeşitleri için de geçerlidir.

Kıyamet Büyüsü Büyü çeşitlerini genel başlıklar halinde sıralayacak olursak;

 • İbrahim a.s. kavminin yaptığı büyülerden ilk olarak bahsetmemiz gerekir. Bu kavim yıldızlara inandığı için olayların yıldızlar tarafından gerçekleştirildiğine dair inançları vardı ve büyü konusunda yıldızlardan medet umarlardı

  Kıyamet Büyüsü
  Kıyamet Büyüsü

 • Olayların kendi nefisleri nedeniyle gerçekleştiğine inanan bir takım insanlar nefislerini terbiye edeceklerine inandıkları büyüler yaparlardı
 • Kıyamet büyüsünde olduğu gibi şeytan ve cinlerden medet umularak yapılan büyüler
 • Çeşitli ilaçların kullanılmasıyla yapılan büyüler
 • Çeşitli aletler ve aletlerden özellikle iplerle yapıldığı düşünülen kıyamet büyüleri
 • Çeşitli yöntemlerle kalplerin bağlandığına inanılarak yapılan kıyamet büyüleri
İlginizi Çekebilir

Yorum Yap