0

Kundalini Reiki Nedir?

İnsan vücudunda bulunan enerjileri ortaya çıkarmak fiziksel sağlık ve huzur getirebilir. Kundalini Reiki ile bunu başarmak hiç zor değil.

İnsan bedeninde ortaya çıkmaya hazır birtakım enerjiler bulunur. Bu enerjiler ortaya çıktığında fiziksel ve ruhsal anlamda ciddi bir iyileşme sağlanabilir. Kuyruk sokumu bölgesinde yer alan kundalini reiki enerjisi buna örnek gösterilebilir. Doğru ritüeller ve meditasyonlar yapılarak ortaya çıkarılan bu enerjiyle vücudunuzda kayda değer bir iyileşme sağlamanız mümkün olacaktır.

Kundalini reiki
Kundalini reiki

Kundalini nedir anlamak için öncelikle insan vücudundaki çakra sistemini kavramak gerekir. Vücudun çeşitli yerlerinde çakralar bulunmaktadır. Yerküre enerjimiz kuyruk sokumunda bulunan kök çakradan alınır. Kundalini, bu çakrada biriken enerjinin adıdır. Kundalini enerjisi doğru bir biçimde yönlendirildiğinde yerküreden alınan etki olumlu bir yöne çevrilecek, hem fiziksel hem de ruhsal şifa sağlanacaktır.

Kundalini reiki nedir hakkında bilgi veren ilk kişi Danimarkalı meditasyon uzmanı ve guru Ole Gabrielsen’dir. Gabrielsen, insan vücudundaki çakralar üzerine yaptığı uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda kundalini meditasyonu adı verilen ritüeli keşfetmiştir. Master Kuthumi de bu enerjinin kaşifleri ve geliştiricileri arasındadır. Kundalini reiki eğitimi tüm dünyada yaygınlaşmakta ve birçok kişiye faydalı olmaktadır.

Sembolleri ve Aşamaları

Kundelini Reiki, her mistik ve paranormal öğreti gibi bazı sembollere sahiptir. Bu semboller temel olarak kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi gösterir. Kundalini uyanışı ne kadar yoğun bir biçimde olursa, karşılaştığınız ve uyguladığınız semboller o kadar profesyonel hâle gelecektir. Reiki sembollerinin önemli bir kısmı bu uygulamada da geçerli olduğu gibi, yalnızca kundalini reiki uygulamasına özgü olan bazı semboller de bulunmaktadır.

  • Cho-ku-rei: Bu kelime Türkçe’de “güç buraya” anlamına gelir. Sembolün temel amacı gücü vücudun belli bir kısmına odaklamaktır. Cho-ku-rei sembolü bütün reiki uygulamalarında geçerlidir. Kundalini uyandırmak için yapılan uygulamalarda odak noktası kuyruk sokumudur. Buradaki enerjiye odaklanılarak cho-ku-rei (çokurey) denilir.,
  • Sheiki: Sembolün temel amacı duygusal arınmadır. Reiki uygulamasında kişinin o anki duygu durumundan arınabilmesi gerekir. Aksi takdirde odaklanmak ve meditasyonu gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Söz konusu arınma ise sheiki sembolü ile sağlanır. Bu sembolle mekan temizliği ve bulunan mekandaki eşya yerleşimi de son derece önemlidir. İlk etapta kişide duygu yoğunluğu yaratsa da ilerleyen aşamalarda bunu aşmak mümkün olacaktır.,
  • Ho Sha Ze Sho Nan: Bu sembolün ifade ettiği anlam birçok din ve öğretide geçerlidir. Ayrıca sembolün kullanılması kişinin belli bir aşama kaydettiğini ifade eder. Sembolün söylenişi Türkçe’ye “Tanrısal varlığım tanrısal varlığını selamlar” şeklinde çevrilir. İfade ettiği anlam ise kişinin kendi benliğinden geçmesi ve enerji ile bütün olabilmesidir.
Kundalini reiki
Kundalini reiki

Sembollerin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Her sembolün bir çizimi vardır ve meditasyona başlamadan önce sembol çizilmelidir. Semboller bakılarak çizilebilir.

Ancak kişinin bu sembolü kesinlikle kendisinin çizmesi gerekir. Sembolün herhangi bir yerini yanlış çizmek de sorun teşkil etmeyecektir. Zaten ilk etapta bakılarak çizilen semboller daha sonra bir pratiğe dönüşecektir. Meditasyon esnasında ise yalnızca sembole değil, sembolün içerdiği anlama odaklanmak gerekir.

 

Kundalini Reiki Enerjisi

Kundalini reiki “Topraktan gelen ateş” olarak da adlandırılır. İnsan hayatındaki birçok olayın başlangıcı bu enerjiden geçmektedir. İnsan nasıl hayatını topraktan aldıysa, yaşam ve şifa enerjisini de oradan almıştır. Kundalini enerjisi tam olarak topraktan gelen enerjinin saf bir şekilde muhafaza edilmiş hâlidir. Başta da belirtildiği gibi, insan vücuduna girmekte olan enerji bu çakradan geçer. Bedendeki ana enerji kaynaklarını etkileyen çakranın kundalini kanalı olduğunu da belirtmek gerekir. Kundalini reiki deneyimleri bu yüzden önemlidir. Bu bölgeye odaklanarak yapılan çalışmalar yalnızca anlık rahatlamalar sağlamamakla birlikte, vücutta dolaşan enerjinin niteliğini olumlu hâle getirecektir.

Meditasyonu

Kundalini reiki meditasyonu, günlere yayılan bir uygulama sistemine sahiptir. Her aşamanın belli bir tarihi vardır ve bir aşamayı tamamladıktan sonra diğerine geçerken belli bir süre beklemek gerekir. Aşamalar ve zamana yaymanın temel amacı da çakraların açılmasını ve enerjinin vücutta dolaşımını ayarlayabilmektir. Kimi uzmanlar meditasyonun astrolojik zamanlara göre yapılması gerektiğini söyleseler de böyle bir zorunluluk olmadığını da belirtmek faydalı olacaktır.

Meditasyon temelde üç aşamaya ayrılır.

  • İlk aşama öğrenme ve tanık olma aşamasıdır. Bu aşamada rol model olacak birine ihtiyacınız olacaktır. Bir reiki uzmanına başvurabilir ya da internet üzerinden reiki eğitimi veren kişilerin videolarını izleyebilirsiniz. Her ruhani öğreti gibi kundalini meditasyonu da bir sabır ve ehlileşme gerektirir. Bu aşamada gereken özelliklere sahip olabilmek için rol modelin hareketleri birebir tekrarlanmalıdır. Astral bağlantı gerekebileceği için bu konuda bir uzmana başvurmak ve onun yardımıyla yapmak daha faydalı olacaktır.
  • İkinci aşama enerji kanallarının kuvvetlendirilme aşamasıdır. Burada kişinin kendini geliştirmiş olduğu ve enerjiyi yönetmeye hazır durumda olduğu kabul edilir. Birinci aşamadan iki gün sonra yapılacak olan bu meditasyonun 25 dakika kadar sürmesi gerekir. Kök çakradan alınan enerji Solar Plexus kanalına çıkarıldığında meditasyon başarılı olmuş sayılır.
  • Üçüncü aşama ise öncekinden beş gün sonra uygulanır. Bu aşamada kişinin vücudundaki bütün çakraları aşması ve evren ile bütünleşmesi gerekir. Önceki gibi 25 dakika süren bu aşamadan sonra vücutta birçok iyileşme yaşandığı görülecektir.,

Meditasyon yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle kundalini reiki uyumlama işlemi yaparken kesinlikle sessiz ve kimsenin rahatsız etmeyeceğinden emin olunan bir ortam seçilmelidir. Ritüeller doğru bir biçimde uygulansa bile konsantrasyon olmadığı sürece başarıya ulaşması imkânsız olacaktır. Diğer yandan bu uygulamada sırt üstü bir biçimde uzanmak gerekir. Bu işlem için bir mat tercih edilebilir. Tüm bunlarla birlikte uygulamanın aşamaları semboller ile birleştirilmeli ve her sembolün hangi aşamada kullanılması gerektiği detaylı bir biçimde saptanmalıdır. Öğretmen ve öğrencinin oturuş programlarına uymak da son derece önemlidir.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir