0

Lamia büyüsü

Lamia büyüsü çocuklarını öldüren mitolojik kadın Lamia’dan almıştır. Çok tehlikeli olan bir kara büyüdür. Medyumlar bile bu büyüyü yapmaktan çekinirler.

Lamia büyüsü
Lamia büyüsü

Lamia Büyüsü Nedir?

Lamia büyüsüne adını veren Yunan mitolojisinde baş tanrı kabul edilen Zeus’un ikinci eşidir. Zeus’un gözdesi Hera kıskançlığından Lamia’ya büyü yapar. Yapılan büyünün etkisiyle Lamia çocuklarını kendi elleriyle öldürür.

Bu olaydan sonra Lamia dünya tarihine zalim anne olarak bilinir. Hera Lamia çocuklarının ac

ısını daha çok çeksin diye Lamia’ya uykuyu yasaklar. Lamia’nın günün her anında bu acıyı yüreğinde hissetmesini istemektedir. Zeus Lamia’nın acısını hafifletmesi için göz kapaklarını kapatmasına izin vermiştir. Fakat bu durum evlat acısını içinden kaldırmamış sadece kısa bir süre için acısının hafiflemesini sağlamıştır.

Lamia büyüsü bu mitolojik olaydan sonra çıkmış ve yüzyıllar boyu uygulanmıştır. Lamia büyüsünün çıkış yeri Antik Yunanistan olmasına rağmen Orta Doğu’da çok fazla tercih edilerek uygulanmaktadır.

Lamia büyüsünün amacı yapılan kişiye zarar vermektir. Yapılan kişinin tüm hayatını altüst eden bir büyüdür. Ayırma ve soğutma büyüsü olarak bilinse de kişiyi tüm yönleriyle mutsuz eden kara büyüdür.

Lamia büyüsü yapılan kişi uyumsuz ve kavgacı bir kimliğe bürünür ve sağduyusu ortadan kalkar sevimsiz bir karakter haline getiren bir büyüdür. Lamia büyüsü yapılan kişi çevresini sürekli kırar ve çekilmez bir insan olur. Lamia büyüsü yapılan kişinin ne yapacağını hiç kimse tahmin edemez. Küçük bir çocuğun bile doğru kararlar alabileceği durumlarda kişi hiçbir şeyi göremez olduğundan yanlış kararlar alır. Lamia büyüsüne doğu toplumlarında basiret bağlama büyüsü de denilmektedir.

Lamia büyüsü Nasıl Yapılır?

Lamia büyüsü büyü yapılacak kişinin eşyası üzerine büyü yapılmaktadır. Aşk büyüsünde ise kişinin bedeninden bir parça alınarak büyü uygulanmaktadır. Büyü yapılacak kişinin saçı, tırnağı yada derisinden bir parça alınarak yapılmaktadır. Kişinin uzun süre kullandığı eşyası alınır. Bu bir tarak, ayna, kalem yada çanta kişinin sürekli kullandığı eşyası olmalıdır. Kişi uygulama yapılacak olunan eşyayı ne kadar uzun kullanmışsa

Lamia büyüsü
Lamia büyüsü

büyü o denli tesirli olur.

Kişinin eşyası alındıktan sonra siyah bir örtüye birkaç kere sarılır. Sarma uygulamasında tılsımlı sözler söylenir. Söylenen sözler Latince veya Aramice olmaktadır. Büyüyle uğraşan kişiler bu sözleri kuşaktan kuşağa aktarmaktadır, yazılı olarak bulunmamaktadır.

Siyah örtüye sarılan eşya gece vaktinde toprağa gömülür. Toprağa gömülme sırasında yine tılsımlı sözcükler söylenir. Büyünün birinci aşama uygulaması tamamlanmıştır. Bu sırada büyü yapılan kişiye tılsımlı sözcükler okunmaktadır. Büyü sözlerini söyleyen kişi büyü yapılan kişiyi gözleri ile gördüğü esnada sözleri söylemesi gerekmektedir. Söylenen sözler oldukça kısa olmakta ve birkaç kelimeden oluşmaktadır. Büyüyü yapan kişinin birkaç saniyeliğine büyü yapacağı kişiyi görmesi yeterli olmaktadır.

Büyünün etkisi tılsımlı sözlerin kişiye okunmasının sabahında başlar. Kişi sabah uyandığı anda hayatında ciddi bir eksiklik duygusu yaşar. Mutluluğunun önünde büyük bir engel oluşmuştur.

Kişiden alınan eşyası yerinden koyulmadıkça ve tılsımlı sözcükler söylenmedikçe kişini hayatı artık altüst olacaktır. Kişi tüm sevdiklerini yavaş yavaş kaybeder. Büyüden sonraki hayatı kavga ve sıkıntı üzerine olur.

Lamia büyüsü Nasıl Bozulur?

Lamia büyüsü bozmak için en doğru yol Kuran surelerini okumak ve büyüyü hükümsüz kılmaktır. Lamia büyüsünü ortadan kaldıran sure Felak suresidir. Bu sure büyü yapılan kişiye bir kere okunduğunda inşallah büyünün etkisi kalmayacaktır.

Büyü yapılan kişi büyülendiğini kabul etmeyerek bu duayı okumayı reddedecektir. Kişinin bir yakını bu duayı büyü yapılan kişinin üzerine okuması da etkili olacaktır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir