1. Anasayfa
 2. Soru-cevap

Metafizik Nedir


0

Metafizik Nedir ?

Metafizik
Metafizik

Felsefenin bir dalı olarak bilinen metafizik, fizik bilimlerinin ilerisinde yer almaktadır. Metafizik dalı fizik ötesi sebeplerin incelemesini yapar.

Felsefenin bir dalı olan metafizik sözcüğü, fizik bilimlerinin ötesinde kalan anlamına gelmektedir.

 • Genellikle inceliği kavramlar,
 • varlık,
 • varoluş,
 • evrensel,
 • özellik,
 • sebep,
 • zaman,
 • uzay,
 • ilişki ve tanrı gibi kavramlardır.

Gün günde içerisine farklı kavramlar girmiştir ve bu sebeple metafizik anlamak zorlaşmıştır. Metafizik nedir sorusunun kısa cevabı ise; fizik ötesi bulunan sebeplerin ve bilginin nedenini, ilkelerini araştıran bir felsefe alanıdır. Zorlaşmasının ana sebeplerinden bir tanesi de içerisine sonradan kavramların yanı sıra, içerisinde bulunan din felsefesi, algı felsefesi, dil felsefesi, aklın felsefesi ve bilim felsefesi gibi konuların da kendi içerisinde ki alt başlıklarının incelenmesinden dolayıdır. İçerisinde buna benzer birçok farklı konu barındırmaktadır ama kısa olarak varlıksal sorunları adı altında hepsini toplayabiliriz.

Metafizik İlkeleri

İlkesi olarak, kendi içerisinde birçok farklı şekilde ayrılmaktadır. Mendel’in belirtmesine göre durağanlık ve bunun zıttı olan diyalektiktir. Bu kavram ise her şey değiştiğini savunan bir kavramdır. Ayrıca bu kavram Hegel’in tanımında da metafizik ilkeleri oluşturmada öngörülmüştür.

Özdeşlik İlkesi

Oluşan varlıklar, kendi oluşmuş boyutlandırılmasın

dadır ve değiştirilemezler. Üç farklı varlık vardır ve buna göre üç boyut vardır. Biz insanlar ise sadece kendi boyutlarımıza göre durabiliriz. Başka boyutlara girme imkanımız yok ve başka boyutları görme durumumu yoktur.

Aşılmaz Sınıflandırma İlkesi

Farklıların birbirinden farklı olduğunu savunan ilkesidir.

Zıtların Karşıtlığı İlkesi

Birbirinden farklı boyutların aynı yapıya göre boyut değiştirmesi ilkesi

Metafizik Kelime Kaynağı Nedir

Metafizil nedir, neler inceliyor

Çok eski bir yunan filozofu olan Aristoteles seri kitaplarının adına fizik ismini vermiştir. Bazı kitap gruplarına Aristoteles’in fizik serisinden sonra kendileri yorumlayarak kaleme almışlardır. Bu yüzden de uzman kişiler bu grup kitaplara fizik ile ilgili kitaplardan sonra gelmiş kitap ismini vermektedirler. Metafizik kelime kaynağı bu şekilde gelmiştir.

Metafiziğin Problemleri

Öncelikle metafizik problemleri nedenine inmeden önce, duyu organlarımızın algılayamadığını ve deney dünyasına taştığı varsayılmış özüne ve anlamına göre bilgi dalına verilen isim metafizik terimidir. Metafiziğin temel problemleri de;

Ontolojik: Varlıkları inceleyen bir problemdir. 2 düşünce ile yanıtlanabilir genellikle varlığın ne olduğunu ve amacının ne olduğunu düşünür. Materyalizm ve idealizm olarak 2 farklı şekilde düşünce yanıtı vardı bunlar varlık maddedir, varlık ideadır, ruhsal olandır tanımları ile çevrilir

Kozmolojik: Evren yapısına göre incelemektedir. Yani bu problemin altında evren nasıl olmuştur gibi düşünceler mevcuttur ve içerisinde;

Teleolojik: Evrede bulunan tüm nesne ve olayların belli bir amaca göre geldiği görüşüdür. Mekanistik görüşe karşı bulunmaktadır.

Mekanistik: Evrede bulunan her şey nedensellik ilkesi üzerine gelme görüşüne sahiptir.

Teolojik: Bütün oluşumlar var oluşlar evrende bulunan tanrıya bağlanmaktadır ve her şeyin tanrıdan geldiğine inanılan görüştür.

Ruhun Varlığı İle İlgili

Genellikle ruh ile ilgili düşünceler benimsenmiş ve cevaplar aranmıştır. Ruh nedir, neye benzer, zarar görür mü, görülebilir mi, ölür mü veya ölümsüz mü gibi düşünceler sahip bir problemdir. Bu soruların cevabını araştıran bir kavramdır. Bu problem ise metafiziğin ilk günden bu güne içerisinde bulunan bir kavramdır daha sonradan eklenmiş bir kavram değildir.

Metafizik, bu kavram için ilk ve orta çağ sıralarında tanrıya bağlanmış bir çözüm bulunmuştur. Tanrının ruha ölümsüzlük verdiği ve tanrının gücü ile hareket ettiği düşünülmüştür. Zaman geçtikçe tartışma konusu olmuş ve aranan çözümler arasındadır.

İlerleyen zamanlarda ise, yeniçağ dönemine geçildiğinde Kant, Bertrand Russel, Auguste Comte gibi ünlü filozoflar metafizik olayına karşı çıkmıştır. Bunun sebebi olarak da duyu yolu ile hiçbir belge edinememesi ve beynin fikir yürütemeyeceği ispatlayamayacağını savunarak boş bir çaba olduğunu açıklanmışlardır. Fakat Bergson ve Hegel gibi diğer filozoflar ise karşı çıkmışlar ve bu soruların cevabının mutlaka bulunması gerektiğine ve kaçınılmaz sorun olduğunu savunmuşlardır.

Metafizik genellikle akıl veya sezgiye dayanarak yürütülen ve bu metodu izleyen bir yöntemdir. Bilim konularının açıklama yapamadığı kader vb. gibi kavramları farklı yönden düşünerek yıllarca cevap arayan ve birçok farklı görüş sunulup bunlara inanlar ile ilerlemiştir.

19. ve 20.yy içerisinde metafizik anlamı yıkılmaya çalışılsa da her hangi bir sonuç alınamamış ve bu neden metafizik adını korumuş günümüze kadar gelmiştir.

Metafizik görüşlerini örnekler ve ispatlar ile anlatacak olursak; Tsunami oluşmasının mekanistlere göre fayların kırılmaları veya su altındaki patlamaların olması sonucunda oluşmasını savunmaktadır.

Teleojik görüşe baktığımız da ise denizde dev dalgaların oluşma sebebi erek ve bu erek tsunami olayına yol vermektedir görüşünü savunurlar.

Teolojik görüşü ise de tanrının yaptığı bir olaydır ve sadece tanrının dilemesi ile oluşabilecek bir durum görüşünü savunmaktadır.

Metafizik Neyi İnceler

Genel olarak açıklayacak olursak, birçok farklı kavramları incelemiş olan metafizik farklı birçok görüşü de bünyesinde barındırmaktadır. Zaman ilerledikçe, birçok farklı kavramı inceleyen metafizik kavramı daha sonradan içerisinde daha farklı kavramların katılması ile zor bir konu haline gelmiştir. Bu konular dil, din ve ırk gibi birçok farklı şeyi de içermektedir. Son zamanlarda genellikle insanların bakış açılarına göre görüşlerini ele almaktadır. Bulunan görüşlere göre incelenen olayları ele almaya yaramaktadır. Eski yıllardan beri birçok konuyu metafizik adı altında işlenmiş olsa da, çoğuna net bir cevap bulunamamıştır. Metafiziğin içerisinde bulunan birçok farklı kavram ve görüş olduğundan dolayı insanlar tam olarak neyi işlediğini anlamakta zorlanabilir ve tam bir tanıma ulaşamayabilirler.

medyum yasin 728x90 1

Metafizik Kavramları

Birçok farklı felsefe konusunda işlenmektedir. Bunlar bilim, algı, din, dil ve aklın felsefesi diye ayrılmaktadır. Bunların adı altında ise;

 • Varlık
 • Varoluş
 • Evrensel
 • Özellik
 • Sebep
 • Zaman
 • Uzay
 • İlişki
 • Tanrı

Vb. Gibi kavramlar işlenmektedir. Her biri için 3 farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlere göre her biri farklı şekilde ele alınarak yorumlanır ve bu yüzden net bir karar verilemez. Genellikle en zıt dış 2 görüş ise; mekanist ve Teleojik görüşleridir. Kısaca her şeyi nedensellik adı altında işlemektedir.

Metafizik Örnekleri

Birçok farklı düşünürlere göre metafizik her birinde farklı bir anlama gelmektedir. İçerisinde işlenen kavramların durumlarına göre metafizik örnekleri farklı adlandırılmaktadır. Bunlara en iyi örneklerden bir tanesini de Aquinalı St. Thomas yani beş yol ile ün kazanmış yaratan, yaratılmış olan ile ele almış ve farklı bir açıdan metafizik konularını incelemiştir.

Benzer konu olan Meditasyon Çeşitleri konusuna göz atabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir