0

Müslüman Cinler

Müslüman cinler insanlara zarar vermeyen cinlerdir. Hatta Kuran dinleyerek Müslüman olan cinler bulunur

Müslüman Cinler
Müslüman Cinler

.Hayat içinde bulunan cinlerin hem Müslüman olanları hem de olmayanları bulunur. Müslüman olan ve olmayan cinlerin özellikleri birbirinden farklıdır. Müslüman olan cinler;

 • Müslüman olarak yaşayan cinler insanlara zarar vermeyen cinlerdir.
 • Müslüman olarak yaşayan cinler ibadet ederek yaşamlarını geçirmektedirler.
 • Ehl-i sünnet âlimi olan kişiler bu cinleri tanımaktadır. Bu cinleri salih insan gibi görerek onlar ile sohbet ederler. Hatta bu olaylar Peygamber Efendimiz tarafından ve ayetler tarafından birçok yerde geçmektedir.
 • Müslüman olan cinler hakkında belli başlı hadisler de bulunur.
 • Müslüman olan cinlerin iyiliğe çalışacakları, kötülük ile işleri olmayacağı, ibadet edecekleri, dua edecekleri, kuran dinleyecekleri, Allah’tan başka kimseyi tanımadıkları anlatılmaktadır.
 • Kuran da bildirildiğine göre bazı cinler grup halinde gelerek Kuranı dinlemiş ve Müslümanlığı tercih etmiştir. Kabilelerine giderek onları da Müslümanlığa davet ettikleri yazmaktadır.
 • Hayır, işlerinde kullanılan bu Müslüman cinler iyi işlerde görev alılar ve zararsızlardır.
 • Kendisine zarar verildiğinde ise rüyalarda zarar verildiğinde dair belli başlı hatırlatmalar yaparlar. Hatta insanları korkutan olayları anlatmaya da çalışırlar. Bu olayları insanlar anlamadığı zaman da korkutarak anlatmaya çalışırlar.
 • Müslüman olan cinler insanlar arasında olan enerji yoğunluğunun farkına varırlar.
 • Bizler cinleri göremeyiz ama onlar bizleri görebilir.
 • Müslüman olan cinlerin ve diğer cinlerin hareket ile alakalı olan kabiliyetleri oldukça hızlıdır.
 • İnsanları bilinçaltına girerek etkilemeye çalışırlar.
 • Cinler kabile şeklinde yaşarlar, her kabile farklı görevler üstlenir. Bu kabilelerin Müslüman olanları ve olmayanları bulunur. Bu kabileler içinde en kötü olanları şeytanlardır ve her daim kötülük yapmak için uğraşırlar. Kötü olan kabileler insanlara musallat olurlar, insanlar ile evlenmek isterler ve ilişkiye girmeye zorlarlar.
 • Müslüman olan cinler de diğer cinlerde insanlardan önce dünyaya gelmiştir.
 • Müslüman olan ilk cin kabilesi Nusaybin’dir. Resuluhlah’tan kuran dinleyerek Müslüman olan ilk cin kabilesidir. Marid ırkına mensup olmasalar bile aşırı şekilde güçlüdürler.
 • Cinlerinde insanlar gibi sosyal yaşamları bulunur ve bu yaşamlarını aksatmadan devam ettirirler.
 • Hızlı hareket ettiklerinden dolayı bizlerin onları görmeleri oldukça zordur.

Müslüman Cinler Nerede Yaşar

Müslüman olan cinler ağaç kovuklarında, duvar deliklerinde, ı

Müslüman cinlerin yaşadığı yerleri
Müslüman cinlerin yaşadığı yerleri

ssız yerlerde, çöplüklerde, ahırlarda, pis yerlerde, mezarlıklarda ve hamamlarda yaşamlarını sürdürürler. Metruk olan evlerde yaşamayı severler, bedenlerini temiz tutmayan cinler insanların yediklerinden artanları ve attıkları yiyecekler ile beslenmektedirler. Cinler yedikleri yemekleri besmele çekmeden yerler. Ayriyeten kemik ve tezek de cinlerin severek yediği yemekler arasında yer alır.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir