0

Okültizm

Okültizm, Latince’de gizlemek, saklamak anlamına gelen bir kelimedir. Çok eski çağlarda ortaya çıkan bu akım,

Okültizm
Okültizm

aslında günümüzde medyumlukla bağdaştırılabilir.

Bilinmeyeni öğrenmeye düşkün olan insanoğlu, gelecekten haber alabilmek adına her yolu denemektedir. Mesela rüya tabirleri, fal gibi uygulamalar ile insanlar gelecek hakkında fikir sahibi olmaya çalışırlar. Hatta çıkın sokağa sorun, 100 kişiden 99’u geleceğmerak eder ve öğrenmek ister.

Geleceğin gizemli olması herkesin ilgisini çekmesine neden olur. Herkesin kafasında bu ve bunun gibi bir çok sorun bulunmaktadır. Geçmiş çağlardan günümüze gelen terimler, günümüzde de araştırmacılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Sadece araştırmacılar değil, farklı kültürlere ve akımlara ilgi duyanlar da bu terimlerin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve içeriğini merak ediyor. İşte rüyalar ne anlama gelir, fal, medyumlar hep bir akımın getirisidir.

Okültizm nedir?

Evren, doğa, insan ve evren ilişkileri, tesirler gibi şeyler hakkında elde edilmiş bilgilerin ehli kişilere aktarılması da denilebilir. Okültizm için gizli bilimler ifadesi de kullanılabilir. Gizlilik sadece bir şeyi saklamak anlamında kullanılmaz.Görünmeyen aleme dalmak gibi de algılanabilir.

  • Simya,
  • maji,
  • astroloji,
  • sembolizm,
  • nümeroloji,
  • psişürji,
  • teürji

gibi kavramları da kapsamaktadır. Bazı kesimler tarafından Okültizm ile uğraşan kişilerin başka bireylerin uğraştıkları tehditlere karşı koyamayarak, başvurdukları doğaüstü yöntemler olduğuna inanılmaktadır. Bir yanı karanlık olan bir dal olsa da tamamen karanlık değildir. Satanizm’le de çok özdeşleştiren vardır ama iki akım birbirinden tamamen farklıdır.

Okültizm ile Ezoterik’de yakından ilişkilidir. Hatta bu iki akıma birbirlerinin eş anlamlısı gibi de bakılabilir. İkisi de gizli bilgilere dayanır ve iki akımda da bilgiler, ehli olmayan kişilere asla aktarılmaz. Her iki akımda da bilgiler sembolizm yardımı ile başkalarına aktarılır.

Amacı nedir?

Başta da belirttiğimiz gibi bu akımda da amaç bilgilerin gizliliği ve işinin ehli kişilere aktarılmasıdır. Bu kavramın daha iyi anlaşılması için yapılması gereken şey öncelikle Okültizm’in nasıl oluştuğunu anlamaktan geçer. Bu işle uğraşan üstadlar, Okültizm’i anlamak için eski Mısır kaynaklarından büyük yardımlar almıştır.

Bilinmeyen her şeyi merak eden insanoğlu, ölümler, gelecek, diğer dünya gibi bir çok konuda araştırma yapmıştır. Rüyaların anlamları, gelecekten haber almak, fal bakmak gibi bir çok kavramı Okültizm ile bütünleştirmek mümkündür.

Okültizm ile yapılanlar

Okültizm ve Reenkarnasyon
Okültizm ve Reenkarnasyon

Okültizm, saklı olanı, gizli olanı hayata geçirmektir. Büyüler, astrolojik saptamalar, fallar, rüya tabirleri hem Okültizm yardımı ile yapılır. Hatta astral seyahatin de Okültizm ile ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür. Doğaüstü varlıklara açılan bir kapı gibi de değerlendirilebilir.

Fakat başta da belirttiğimiz gibi Okültizm’in karanlık bir yanı da yok değildir. Bu kavramların içerisine fazla girmek, nefsin ve egonun önüne geçememek çok ciddi sorunları da beraberinde getirebilir. Okültizm’le ilgilenenlerin mutlaka dengeyi kurması gerekir. Çünkü kutuplaşmış dengeler vardır ve bunların aşılması durumunda insanın gerçek dünyadan kopabilmesi de söz konusudur.

Okültizm’e ilgi neden büyüktür?

Bunun temel nedeni gizli olanı öğrenme ve bilme isteğidir. Eski çağlardan bu yana gizli olan doğaüstü olaylarla ilgili çok sayıda kitap yazılmıştır. Ancak, bu kitapların bir çoğu ya kaybolmuş ya da yanarak kül olmuştur. Arkeolojik anlamda da bulunamayan bir çok eser olduğu göz önünde bulundurulursa insanların gizli olana olan merakının artmasının nedeni de rahatça anlaşılabilir.

Hem araştırmacılar hem de medyumluk gibi doğaüstü akımlara ilgi duyanlar bu bilinmeyeni ortaya çıkarmak amacı ile Okültizm’i araştırmaya başlamışlardır. Hatta 15. Ve 16. Yüzyıllarda bu alanda okullar bile açılmıştır.

Ancak zaman içerisinde bu bilim karanlığa itilmiş, gizli kalması sağlanmıştır. Son yıllarda medyumluk kavramı artmaya başladıkça merak yeniden uyanmıştır. Bu sırrın açığa çıkması durumunda etkisini kaybedip kaybetmeyeceği de en çok merak edilen konulardan biridir.

Elbette etkisini kaybetmeyecektir ama artık sıradan bir hale gelecek, eskisi kadar merak edilmeyecektir. Belki de eski çağlardan bu zamana kadar da Okültizm’le ilgilenen üstadlar, bildiklerini gizli tutmayı bu nedenle tercih etmişlerdir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir