1. Anasayfa
  2. Büyüler

Ölümsüzlük Büyüsü


0

Ölümsüzlük Büyüsü

İnsanların var oluşlarından itibaren çözüm aradıkları ölümü engellemek için yüzyıllar öncesinden beri yapılan büyü yöntemleri

Ölümsüzlük Büyüsü
Ölümsüzlük Büyüsü

Ölümsüzlük insanların varoluşlarından itibaren formülünü, yöntemini aradıkları bunun için çok farklı yöntemler denedikleri bir olgudur. Ölümsüzlüğe ulaşmak için yapılan denemelerin boyutları bazen akla mantığa sığmayacak korkunçlukta dahi olabilmekteydi. Ölümsüzlük için yapılan denemelerde başarıya ulaşan var mıdır bilinmez fakat ölümsüzlüğün bir canlıya verilebilecek ödül mü yoksa ceza mı olduğu hala tartışma konusudur.

Farklı dinlerde ve farklı toplumlarda karşılığı bulunan ölümsüzlüğün kimilerine göre lanet olduğu dahi düşünülse de ölümsüzlüğe ulaşmak konusunda yapılan çalışmalar günümüzde birçok kesim tarafından ölümsüzlük büyüsü olarak adlandırılmaktadır. Ölümsüzlük büyüsünün varlığı ya da yapıldığının iddia edilmesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Büyü konusunda ulaşılabilen en eski kaynaklara göre Çinliler tarafından milattan önce 2000’li yıllarda denenmiş ve denendiğine dair veriler, deneme yöntemleri günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Bahsettiğimiz yıllarda özellikle Çin bölgesinde büyücülük bir meslek halini almış ve kaynaklara göre hastalıklar dahil bir çok sorun bu yöntemlerle aşılmaya çalışılmıştır. Bu yıllarda hakim olan düşüncelerden birisi de ölümün ve ölümsüzlüğün büyü uygulanarak gerçekleştirilebileceği yönündedir. Yani bir kişinin ölmesini istediklerinde de büyüye sonsuza kadar yaşamasını istediklerinde de büyüye başvurmaktaydılar.

Ölümsüzlük büyüsü gerçekliği kanıtlanan bir olgu olmadığı için yazımızda efsane olarak ele almayı tercih ediyoruz. Ölümsüzlük büyüsü efsanesine göre Çin’de yaygın olan atalar kültü aktif olarak kullanılmaktaydı. Atalar kültünde günümüzde yapılan adak adama benzeri adaklar adanır, ölümsüzlüğe ulaşabilmek adına genel olarak anlamı incelendiğinde ölümsüz ruh olarak tercüme edilebilecek bir yazı uzun ve ince bir kağıda yazılarak gümüş bir kabın içine konularak atalar kültüne bırakılmaktaydı.

Bu gümüş kabın bırakılması esnasında ise tılsımlı olduğu düşünülen bir takım sözler söylemeyi ihmal etmezlerdi. Sözlerin yazılı olduğu kağıdın bırakıldığı gümüş kabın bir kapağı vardı ve bu kapak kapatılmadan hemen önce bu gümüş kabın içerisine bir böcek bırakılırdı. Efsanedeki inanışa göre bu kabın içindeki kağıdı bırakılan böceğin yemesi beklenirdi.

Böceğin ne olduğu bilinmediği gibi efsaneye göre bu böceğin bulunmasının ve böceğin bulunduktan sonra kağıdın

Ölümsüzlük Büyüsü
Ölümsüzlük Büyüsü

böcek tarafından yenmesinin sağlanması da zorluğundan bahsedilmektedir. Ayrıca böceğin gümüş bir kapta kabın ağzının kapalı bir vaziyette bekletilmesi ise böceğin ne kadar süreyle yaşayabildiği, kağıdı yiyebilecek ömrünün olup olmadığı konusunda da soru işaretleri bırakmaktadır.

Şüphesiz bunların varlığı kanıtlanamadığı gibi anlattıklarımız efsane olmaktan öte geçemeyecek olsa da ölümsüzlük arayışı içerisinde olan insanların varlığı ve ölümsüzlük büyüsü hakkındaki inançları günümüzde dahi devam etmektedir.

Daha benzer konu olarak Şirinlik Büyüsü Nedir konusuna göz atabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir