1. Anasayfa
  2. Soru-cevap

Paganizm hakkında bilmediğiniz şeyler


0

Paganizm Nedir?

Paganizm
Paganizm

Kökeni, dünyanın doğa dinlerine uzanan bir yaşam tarzı olmakla beraber inanç ve sahip olunan değerlerin korunmasıyla sürekliliğini korumaktadır.

Genel olarak ilahi dinler dışındaki diğer inanış şekilleri için kullanılan paganizm, dünyanın birçok yerindeki mitoloji ve farklı inanışların tamamıdır. Yapılan sınıflandırmada karşınıza çıkan öz paganizm kavramı ise bir tanrıçaya ibadet söz konusudur. Bu yüzden sınıflandırılmalar farklı olabilir.

19.yüzyıl sonlarında ‘Neopaganizm’ olarak adlandırılan ve eski pagan dinlerinin yeniden gündeme gelmesiyle başlayan anlayışı kapsayan inanış türü, kendi içinde farklı dallara ayrılmıştır. Görülen bu ayrımlar teolojik anlamda farklı yorumlanabilir. Bazı paganlar politeist inançlara sahiptir ve farklı Tanrı figürleriyle hareket etmektedir. Bazıları ise Tanrı figürleri yerine cinsiyeti belli olmayan ve sadece tek bir yaratıcının varlığından söz etmektedir. Buna ise monoteist paganizm adı verilmiştir. Duoist inancı kabul eden toplumlarda ise Tanrı ve Tanrıça gibi çiftleştirme yapılmıştır.

Sembolleri

Paganizm Sembolü
Paganizm Sembolü

Paganizm sembolleri çok çeşitlidir ve her birinin farklı bir anlamı vardır. Bu sembolleri sizlere sunuyor ve tüm ayrıntılarını da belirtmeye devam ediyoruz.

Ankh: Mısır sembolüdür. Cadı tanrıça İsis ile bağlantısı vardır. Bilgeliğin sembolüdür ve kadınlar tarafından kısırlığa karşı bir tılsım olarak kullanılmıştır. Batı toplumlarında bir ölümsüzlük sembolü olarak günümüzde de kullanılır.

Ankh Sembolü
Ankh Sembolü

Güneş: Güneşi simgeleyen bu sembol, var olan her şeyi temsil etmektedir. En kutsal sembollerden biri sayılır.

Paganizmde Güneş sembolü
Paganizmde Güneş sembolü

Dreamcatcher: Bir alet olarak sembol haline getirilmiştir. Kızılderili inancıdır ve bu inanca göre kötü kâbusları evden içeri sokmamak için kullanılmaktadır.

Dreamcatcher Sembolü
Dreamcatcher Sembolü

Elven Star: 7 köşeli yıldız olarak bilinir. Bu sembole göre her şeyin uyumu 7 rakamına göredir. 7 harika, 7 katman, cennet ve cehennemin 7 seviyesi ve 7 çakra şeklinde yorumlanabilir.

Elven Star Sembolü
Elven Star Sembolü

Hecate’nin Çarkı: Karanlık bir yunan tanrıçası olan Hecate’yi temsil eder.

Hecate’nin Çarkı
Hecate’nin Çarkı

Lucifer’in Sigili: Modern satanistlerin figürüdür.

Lucifer’in Sigili
Lucifer’in Sigili

Mano Fico: Kem gözlerden koruduğuna inanılır ve cinsel birleşmeyi temsil eder.

Mano Fico Sembolü
Mano Fico Sembolü

Pentacl: Cadılar tarafından sıkça kullanılır ve koruma amaçlı bir semboldür.

Pentakl Sembolü
Pentakl Sembolü

Tanrıları

Asatru inancı paganlar arasında en çok saygı görenidir ve tanrılarını da bu inanca göre seçmişlerdir. İzlandaca olan bu kelimedeki tanrılar topluluğunda birçok kavram bulunur. İnanç olarak aşağıdaki tanrıları benimsemişlerdir.

The Aesir: Düzeni ve zanaatları temsil eden tanrılar topluluğudur.

The Vanir: Doğanın gücünü ve bereketini temsil eden tanrılardır.

The Jotnar: Aesir tanrılar klanıyla sürekli savaş halindedir ve yıkımı temsil ederler.

Diğer tanrılara ise;

Thor: Yıldırım tanrısıdır ve paganların kutsal çekici Mjolnir’i kullanır. Gökyüzünde gezinirken yıldırımların ortaya çıktığı söylenir.

Odin: Tek gözlü bir tanrıdır gözünün birinden bilgelik pınarından su içmek için vazgeçmiştir. Tanrıların içinde en bilge olanı olarak kabul edilmiştir.

Frey Yule: Bereket ve başarı tanrısı olarak kabul edilir.

Freya: Aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Savaş alanlarında ölen ruhları saraya götürdüğüne inanılır.

Frigg: Odin’in eşi olarak bilinir ve sekste soğukluğu belirten bir isim almıştır. Ayrıca evli kadınların koruyucusu olarak bilinir.

Skadi Özgürlük ve ölüm tanrıçasıdır.

Ostara: Bir bereket tanrıçası olarak kabul edilir. Sembolleri ise yabani tavşanlar ve yumurtalardır.

Dini (Pagan İnancı)

Doğanın kutsallığını kutlayan ve her şeyde ilahi terimlere saygı duyan paganlar Avrupa’nın en eski dinsel inanışlarıdır. Tabiatın ormanlarıyla beslenirler. Ayrıca bireysel olarak ruhani deneyimin öneminden de sürekli bahsedilir. Bu özellikleriyle pagan inancı doğal dünya ile iletişim kurmaya çalışır. Doğayı sevmek ve onu kendilerinden bir parça olarak görmek için her şeye saygı duydukları bir gerçektir.

Dünya, pagan inancında kutsaldır. İyilik ve kötülüğü birbirinden ayırmaz ve kadın-erkek eşitliği kavramı vardır. Tanrıça ve tanrıların da birbirlerinden üstünlüğü yoktur. Genel anlamda doğa ve insanlar bir ahenk içinde olmalıdır. Temel anlayış olarak ise tek bir tanrının birer sıfatı olarak Tanrıları benimsemişlerdir. Evrenden tanrıdan başka bir şeyin olmadığını ve yaratılan her şeyin Tanrı olduğu ifade edilir.

Evreni bir bütün içinde kabul ederek tutarlılık ilkesine bağlı kalırlar. Değişken bir düşünce sisteminin varlığıyla beraber Tek Tanrı’ya inanan paganlar taşları kutsal sayar. Çünkü negatif enerjiden korunmanın en iyi yolu olarak kabul edilir. Tüm varlıklar arasında bir enerji alışverişi olduğu ve cansız bir nesneye enerji yüklenerek yine enerji çekilebileceğine inanırlar. Yani negatif enerjili varlıklara pozitif enerji yüklendiğinde o nesne kişilere fayda sağlar.

Pagan inancı sürekli olarak gelişmeye ve ilerlemeye açık bir özelliktedir. Mantığı kendinde değil, kendini mantığa uyarlayarak yaşarlar. Elbette dogmatik esasları da bulunur ve bu özelliğiyle beraber eklektik yapıya da müsait bir inançtır. Pagan toplumlarında ayrıca güçlü bir aile birliği vardır. Tutuculuk ve imece usulü gelişmiştir.

Kültürü

Pagan kültüründe inançların temeline inme unsuru vardır. Pagan inancı sürekli olarak gelişmeye ve ilerlemeye açık bir özelliktedir. Mantığı kendinde değil, kendini mantığa uyarlayarak yaşarlar. Elbette dogmatik esasları da bulunur ve bu özelliğiyle beraber eklektik yapıya da müsait bir inançtır. Pagan toplumlarında ayrıca güçlü bir aile birliği vardır. Tutuculuk ve imece usulü gelişmiştir.

Hayatın tüm unsurlarıyla hareket eden ve tabiatı yorumlamaya yönelik olarak ortaya çıkan düşüncelerle kültürel konulara az ilgi duymuşlardır ancak var oluş, kök bulma ve töre gibi unsurlara da sahip çıkmışlardır. Kültürel özellik olarak milletler küçükten büyüğe doğru aile, sülale, boy ve bodun şeklinde örgütlenmiştir. En büyük yapı ise millet olarak bilinir. Din adamlarının tekelinde olmadan kişisel gelişim söz konusudur.

Pagan Büyüleri

Zamanla pagan büyüleri de etkisini bu dine inanan kişiler üzerinde göstermiştir. En çok tercih edilen eril mıknatısı büyüsü bir pagan büyüsüdür ve bir nesneyi ya da kişiyi kendine doğru getirme büyüsü olarak bilinir.

Papaz büyülerinde de eski pagan yöntemlerinin kullanıldığı bilinir. Daha çok Süryani büyüleri de pagan büyüleri arasında yerini almıştır. Paganlarda cadılık inancı da yer aldığı için tütsücülük faaliyetleri de tercih edilmiştir.

Sevgiliyi döndürme büyüsü de paganlar tarafından evde kalmış kızlar için oluşturulmuş büyüler arasındadır. Adet kanı büyüleri ise yine pagan döneminde tercih edilen ve kadının hayız kanı ile hazırlanan büyüler arasında yerini almıştır. Pagan toplumlarında cadıcılık önemli bir faaliyet olduğu için bu inanca sahip olan toplumlarda büyüye olan ilgi artmış ve sizlerle paylaştığımız ve günümüzde halâ tercih edilen bu büyüler eski pagan toplumlarında kullanılmıştır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir