0

Sinirli Kocaya Okunacak Dua ve Yapılacak Bağlama Büyüsü

Sinirli Kocaya Okunacak Dua
Sinirli Kocaya Okunacak Dua

Sinirli Kocaya Okunacak Dua sakinleştirmek adına yapılacak olan  büyü işlemleri için uygulamanın eksiksiz şekilde yapılması çok önemlidir. Bu sayede uygulama kesin sonuç verir.

Eşi ile sürekli olarak tartışan, geçimsiz olan ve sinirli şekilde davranan eşi sakinleştirmek için bulunmaz bir nimettir.

Sinirli Kocaya Okunacak Dua

ile onu sakinleştirmel mümkün hale gelir. Sinirli eşi sakin hale getirmek için okunacak duanın etki etmesi için kesinlikle inanarak okunması gerekir.

Okunacak olan dua düzenli şekilde okunduğu zaman etki etme özelliğine sahiptir. Aksi takdirde istenilen ve arzulanan dileğin kabul olması beklenmemelidir. Yapılacak olan uygulama öncesinde mutlaka abdest alınması gerekir.

Abdest alma işlemi sayesinde kirlerden ruhen ve bedenen arınmış olunur. Abdestin alınmasından sonra kimsenin olmadığı bir yerde dua okunmalıdır. Duanın inanılarak okunması ve duanın okunması esnasında kimsenin yanınızda olmaması da çok önemlidir. Bu sayede fayda sağlar ve etki etme özelliği ortaya çıkar. Yapılacak olan dua;

“Ve lemma sekete an musel gadabü ehazel elvahe ve fi nüshatiha hüdev ve rahmetül lilleziyne hüm lirabbihim yerhebune“ okunduktan sonra < Itfatü gadabe (fülan ibni fülan) bila ilahe illallahü vesteclebtü meveddete biseyyidi resulillahi sallallahü

Sinirli Kocaya Okunacak Dua
Sinirli Kocaya Okunacak Dua

aleyhi ve selleme> Araf suresi 154.ayettir.

Bu dua istenilen tesiri hemen ortaya çıkartır. Yani oldukça etkili bir duadır.

Dil bağlama Büyüsü

Sözünü dinletme, ağzını bağlama, köpek gibi istediğini yaptırma, alttan almasını sağlama adına büyüler tercih edilmektedir. Ağzını bağlama büyüsü genelde;

  • Eşlerin arasında var olan huzursuzlukların ortadan kalkması
  • Çevresinde var olan kişilerin haklarında kötü konuşmaması
  • Sinirli olan eşlerin sakinleşmesi adına yapılır.

Ağzını bağlamak ve söz dinletmek için yapılan büyüler çiftlerin arasındaki rahatı sağlamak ve huzuru bulmalarını sağlamak adına sık şekilde tercih edilir. Dil bağlama k adına yapılacak olan uygulamaların kötü niyetle yapılmaması evlilik yaşamını sağlam bir temele oturtturmak adına yapılması daha uygun olacaktır.

Allah’tan her şeyi dua ile istemek gerekmektedir. Duanın büyülü bir tılsım olduğunu unutmadan hareket edersek istediğimiz her şeye kolay ve hızlı şekilde kavuşabiliriz.

Mutsuz ve huzursuz olan aileler de bu uygulama sayesinde refaha kavuşabilirler. Yani bu duanın ve ağzını bağlama büyüsü işlemlerinin hangi niyetle yapıldığı oldukça önemlidir.

Kötü amaçlar ve kötü niyetler için yapıldığında Allah katında yapan kişinin yeri olmaz. Aşağıda bulunan duanın her gün, düzenli ve aksatılmadan okunması ile karşınızda bulunan kişi büyülenmeye başlar. Bu büyülenme

Sinirli Kocaya Okunacak Dua
Sinirli Kocaya Okunacak Dua

sayesine karşınızda bulunan kişi istediğiniz şekilde size davranmaya başlar ve huzurlu bir birlikteliğiniz olur.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.

“ Dil Bağlama k İstediğin Kişi Adı” Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.

Aksemtü aleyküm eyyühel mülûkün nâriyyeti vel havâiyyeti vel mâiyeti vet türâbiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bir

hakkil kevâkibis sebatis seyyârâti ve bir hakki sûretil cinni ve bir hakki âhiyyen serâhiyyen edûnâyi esbâûtin âli seddâyi ve bir hakki mehîlin lâmisin tâmisin âbisin vâsikın gâbisin ve sevekin yâbisin ve sihâbin

kâbisin Aksemtü aleyküm en tüsahhiralîfülân ibni fülânete hattâ ye’tî ileyye bil mehabeti vel meveddeti vel ülfeti bilâ ihtiyârin ve lâ karârin bir ızzi ızzillâhi ve bir nûrivechillâhi ve bir hurmeti seyyidinâ Muhammed in sallallâhü aleyhi ve selemle ve bir hurmeti bir elfi elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

“Dil  Bağlama  İstediğin Kişi Adı”. Ve bir hurmeti Hâzal âyâtis serîfeti vel esmâil azîmeti elvâhan3 elacele3 essâate3 ve sallallâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve Mevlânâ ve nûri ebsârinâ ve kurrete uyûninâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîn.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir