0

Spiritüalizm

Spiritüalizm
Spiritüalizm

Yazılarımızda hep dünya ötesi alemin çok merak edildiğinden bahsediyoruz. İnsan ruhu, ruhlar alemi, öteki alem, doğa üstü olaylar sürekli merak edilebiliyor.

Spiritüalizm amaçları

Yazılarımızda hep dünya ötesi alemin çok merak edildiğinden bahsediyoruz. İnsan ruhu, ruhlar alemi, öteki alem, kısacası doğa üstü olaylar hakkında merak ediliyor ve öğrenilmek isteniyor. En çok merak edilen konulardan biride ruhçuluktur. Yani öteki alem, ruhların dünyası, bilimsel adı ile Spiritüalizm.

Latince de ruh anlamına gelen Spiritüalizm kelimesi, tinselcilik yani ruhçuluk anlamına gelmektedir. Mistik, dinsel ve felsefi akımlar günümüzde kendilerini Spiritüalizm terimi ile açıklamaktadır. Ancak bu akımlar ve Spiritüalizm arasında büyük farklılıklar olduğu da bir gerçektir. Spiritüalizm ve bahsettiğimiz akımlar arasında en temel ortak nokta ise tinsel varlığı kabul etmeleridir.

Bu akımlar da Spiritüalizm’de ruh varlığına inanır. Spiritüalizm ruhun orjinalliğini kabul ederken, diğer akımlardan bazıları ruhun geliştiğini inkar eder bazıları da ruhun beden değiştirdiğine yani reenkarnasyona inanır. Spiritüalizm bundan dolayı bazı kaynaklarda ikiye ayrılır. Spiritüalizm’in ikiye ayrılan dalları da Felsefi Spiritüalizm ve deneysel Spiritüalizm’dir.

Spiritüalizm hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanlar, her akımı spiritüalist kelimesini kullanmalarından dolayı Spiritüalizm’le ilgili zanneder. Ancak Spiritüalizm’i kabul edenlerin reenkarnasyonu kabul edeceği gibi bir kural yoktur.

Spiritüalizm ’in alanı nedir?

En geniş anlamı ile Spiritüalizm ruhçuluk anlamına gelir ve ruhla ilgili olan bütün kavramları konu alır. Aslında Spiritüalizm için dini bir kavramdır da diyebiliriz. Çünkü öteki dünya inanışı Spiritüalizm içerisinde vardır. Hatta

Spiritüalizm
Spiritüalizm

Spiritüalizm akımında sonsuzluğa da inanılır. Diğer manevi düşünce alanları ile arasındaki fark, Spiritüalizm’in temel anlayışı ve kesin sınırları olmasıdır.

Fakat bazı dillerde Spiritüalizm ve dindarlık aynı anlamda kullanılmaktadır. Hatta bazı yerlerde Spiritüalizm maddeciliğin zıt anlamlısı olarak da verilmektedir. Bazı yerlerde büyük dinlerde de Spiritüalizm’in izlerini görmek mümkündür. Spiritüalizm bazı psikologlara göre yaratılışın en önemli ayrıcalıkları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Spiritüalizm
Spiritüalizm

Psikologlar, Spiritüalizm’i kendi gücünün farkında olmak olarak da yorumlamaktadır. Dinsel öğeler Spiritüalizm akımında kişi tarafından manevi biçimde yaşanmaz. Yani bu akımda kişi materyalizmden kopuk yaşamak zorunda da değildir. Sanal gerçeklik ve maksimum derecede önemlilik Spiritüalizm’in savunduğu konulardır. Spiritüalizm bazı kitaplara göre madde ötesi, ruhsal ama anlaşılan ve gerçek olandır. Ele aldığı konular ise uyanış, en büyük güç, tanıma ve anlayıştır. Spiritüalizm’de savunulan bilinçli olarak edimlerde bulunma, inanarak kabul etme ve inanışta sorgulayıcı tutumdur.

Spiritüalizm’i açıklayan 7 madde

Spiritüalizm, çok sayıda felsefeciye göre 7 maddede açıklanabilir. Bunlar;

 1. Anlama, tanrıya inanma, dua
 2. Anlama, bilme, tanıma,
 3. İnanç, maneviyat
 4. Hoşgörü, geniş düşünme, hissetme,
 5. Derin saygı ve düşünceli olma
 6. Dünyayı ve kendini bilerek dış çevreyi doğru algılama
 7. Meditasyon, soğukkanlılık

Bu yukarıda saydığımız 7 madde sayesinde insanların kendilerini tanıyabileceğine dikkat çeken felsefeciler, kişilerin bu inançla tanrı fark etmeksizin maneviyatı yakalayacağını düşünür. Spiritüalizm’in savunduğu başka bir konu ise insanların belli bir yaşam tarzını, herhangi bir etnik kökene bağlı olmadan ve aracısız bir şekilde yaşayabilmesidir.

Spiritüalizm, din psikologlarına göre maneviyata yönelme anlamına gelmektedir. Din psikologlarına göre, Spiritüalizm’e yönelenler tamamen bencillikten uzaklaşır ve kendisini dine adar.

FOKS kız kardeiler. Soldan sağa. Margaret, Keyt Li
FOKS kız kardeiler. Soldan sağa. Margaret, Keyt Li

Dinler ve Spiritüalizm ilişkisi

Her ne kadar son yıllarda Spiritüalizm kişilerle bağdaştırılsa da dinler içerisinde de yeri vardır. Ancak her dinin kendine özgü kuralları ve yaşayış biçimleri olduğundan Spiritüalizm, mezheplere göre farklılıklar gösterebilir. Yani her dinde Spiritüalizm farklı şekillerde tasvir edilir ve farklı şekilde adlandırılır. Aynı İslam dininde Allah, Tanrı’nın diğer adı olduğu gibi.

Ruh çağırma ritüeli
Ruh çağırma ritüeli

Başka dinlerde ise Tanrı farklı adlarla adlandırılır. Son yıllarda büyük din grupları, manevi akımları kendi mezheplerine göre belirlemektedir. Farklı din grupları da dinler arasında birbirinden etkilenme ile ortaya çıkan akımlardır. Bu nedenle her din içerisinde Spiritüalizm’in farklı bir yeri vardır. Mesela islam dininde Spiritüalizm, oruç tutmak, namaz kılmak, dua etmek, abdest almak, hacca gitmek, zekat vermek gibi İslamın şartlarının da aralarında bulunduğu kavramlarla tanımlanırken, Hristiyanlıkta ise, meditasyon, ruhsal ve bedensel ibadet, incilden bazı bölümlerle bağdaştırılır.

 • Hinduzim,
 • Budizm,
 • Jainizm,
 • Taoizm.

gibi inanışlarda ise Spiritüalizm, gerçeklik, insanın kendi güzelliği, manevi davranışların empatiye yöneltmesi, mutluluk, konsantrasyon ve meditasyon ile yorumlanır. Ama her dinde Spiritüalizm için bir maneviyata yöneliş, kendinle, ruhunla baş başa kalma söz konusudur.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir