1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Süryani Büyüsü


0

Süryani Büyüsü Nedir?

Süryani büyüsü; büyülerin büyüsü olarak anılan bir büyü çeşidi olmakta ve büyünün gerçek isminin Süryani dilinde yazılmış olmasından dolayı bu ismi almıştır.

Yazımızda büyülerin büyüsü olarak adlandırılan bir büyüden bahsedeceğiz. Bu büyünün adı Süryanice

Süryani büyüsü
Süryani büyüsü

yazdılığından dolayı halk arasında Süryani büyüsü olarak adlandırılmaktadır. En etkili büyü çeşitlerinden birisi olan,Bu büyü  inanışa göre etkili birisi tarafındna yapıldığı zaman istenilen etkiyi çok kısa sürede göstermektedir. Fakat islam dinindeki inanışa göre büyüdeki isteklerin şeytan ve tayfasından istendiği ve şeytanla

yapılabilecek her türlü iş birliğinin, yardım çağrısının günah olduğunu bilerek bu yazımızı okumaya devam etmelisiniz. Bu büyü kişinin evde kendi başına yapması yeterli olan bir büyü çeşidi değildir. Bunun nedeni çok etkili bir büyü olmasından kaynaklanmaktadır.

Çok eski zamanlardan beri kullanılan Bu büyü günümüzde dahi büyü konusuyla ilgilenen kişilerin takip ettiği ve merak ettiği büyüler arasında yer almaktadır.

Çok eski zamanlardan beri bilinen Süryani Büyüsünün büyünün takipçisi olan kişilere göre irfan sahibi olan kişiler tarafından tespit edildiği düşünülmektedir. Bu büyü tek bir büyü çeşidi değildir ve geniş bir çerçevede ele alınacağından dolayı farklı kollara ayrılmıştır. Süryani büyüsünü tercih edenlerin ilk amaçları karşıdakinin sevgisini kazanmak ve kişinin birisine bağlanıp ondan başkasını gözün görmemesini sağlamaktır. Süryani büyüsünün evli olan çiftlerden birisinin başka birisine evli olmasına rağmen aşık olup, evi terketmek istemesi durumunda da yapılmak istendiği durumlar yaşanmıştır.

Süryani Büyüsü Nasıl Yapılır?

Büyü konusunda inancı olan kişilerin yapmış oldukları yorumlar incelendiğinde Bu büyünün çok farklı dallara ayrıldığı ve bu yüzden ona büyülerin büyüsü adı verildiği anlaşılmaktadır. Fakat Bu büyünün konusundaki araştırmalarımız devam ettiğinde etkili olduğu düşünülen büyü çeşidinin inanışa göre güvenilir, konusunda uzman kişilerce yapılması gerekmektedir.

Örneğin bir kadın kocasını eve bağlamak, ayağını dışarıdaki kadınlardan kesmek, bir erkek bir kızı kendine aşık edip bağalayabilmek için Süryani Büyüsü nasıl yapılır konulu araştırmalar yapabilmektedir.

Orta Doğu’da yer alan en eski toplumlardan birisi olan Süryaniler İslam coğrafyası üzerinde bulunmalarına rağmen farklı bir dine mesup toplumdur. Süryanilerin kökünün çok eskilere dayanıyor olması ve büyücülüğün de tarihinin çok eskilere dayanıyor olması nedeniyle bahsettiğimiz dönemde de büyücülüğe karşı önemli bir inanış olması nedeniyle Süryanilerin büyü konusunda gelişmiş bir toplum olduklarına inanılmaktadır. Süryani rahipleri Süryanilerin inandıkları din konusunda hizmet verdikleri kadar büyü konusunda da o dönemlerde halkın isteklerine karşılık vermeye çalışmaktadırlar.

Eski yazılar incelendiğinde uzmanların Süryanice metinlerdeki yazı karakterlerinde dini motiflerin yer

Süryani büyüsü
Süryani büyüsü

aldığını düşünmektedirler. Süryanilerin yazdıkları yazıdaki dini motiflerin uzmanlar tarafından büyü yazıları olduğu yönünde düşünceler yoğunlaşmaktadır.

Günümüze kadar gelen bu düşünce nedeniyle Süryani Büyüsü adı verilen büyü çeşitleri ortaya çıkmış ve bu konuda meraklı olan insanlar tarafından Bu büyü nasıl yapılır sorusunun cevabı aranır olmuştur.

Süryanilerin çok eski yıllarda dinlerini temsil eden papazlarını çok önemsedikleri ve bu papazların günlük hayatlarında dahi yapmış oldukları çok basit bir hareket bile büyüsel bir hareket olarak algılanmıştır.

Papazlar tarafından yapılan ufak hareketlerin dahi büyü konusunda bir anlam ifade edildiğinin düşünülmesini dışarıdan bakıldığında yanlış olduğunu görmek zor olmayacaktır. Fakat bu yanlış düşünce bile halk arasında günümüze kadar Süryani Büyüsü adlı büyünün haricinde Papaz Büyüsü isimli büyünün dahi oluşturulmuş olmasına neden olmuştur. Papaz büyüsünün isim doğuşu böyle olsa da papaz büyüsünün sadece bir isim takma olduğu unutulmamalı ve inanışa göre papaz olmayan kişiler tarafından da yapılabildiği düşünülmektedir.

Süryani büyüsü kaç günde etki eder?

En fazla 15 gün için bu Büyü etkileri göstermelidir.

Yorum Yap