1. Anasayfa
  2. Para ve Şans Büyüleri

Zenginlik Duası Nedir, Zenginlik Duası Nasıl Edilir?


0

Zenginlik Duası Nedir, Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zenginlik duası nedir ya da Zenginlik duası nasıl edilir gibi konular bir hayli merak ediliyor.  24 saatte zengin olmak için okunacak dua kısmında birçok duanın yer aldığı da bir gerçektir. Bu yüzden de kişiler dualara sığınarak kendileri için en iyi yolları da rahatlıkla bulabilirler.

Zengin Olmak İçin Hangi Sure Okunur?

Zenginlik Duası Nedir, Zenginlik Duası Nasıl Edilir?
Zenginlik Duası Nedir, Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zengin olmak için hangi sure okunur kısmında birçok dua ve sure yerini almaya devam ediyor. Bu surelerden bir tanesine bakılacak olduğu zaman; ‘’Allahümme ya Ganiyyü ya Hamidü ya Mübdiü ya Müidü, ya Rahimü ya Vedud. Eğnini bi helalike an haramike ve bi fadlike Ammen sivake’’ olarak da yerini alır.

Kimsenin bilmediği zenginlik duası kısmında bu yazıda yer alan dualar ile surelerin tercih edilmesi insanların hayatında istedikleri birçok sorunun kısa sürede geride kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden de her ne olur ise olsun dualardan destek almak gereki.

Çok Zengin Olmak İçin Hangi Dua Okunur?

Çok zengin olmak için hangi dua okunur kısmında birçok farklı dua yerini alıyor. İnsanlar ne kadar darda olurlarsa olsun en içten durumlar için dua etmeyi de seçmeleri gerekir. Bu dua ile zengin oldum kısmında en çok okunan dua hangisidir diye bakılacak olduğu zaman; ‘’ Allahümme ya Ganiyyü ya Hamidü ya Mübdiü ya Müidü, – Ya Rahimü ya Vedud. – ve bi fadlike Ammen sivake.’’ Esmaları yerini alır. Bu esmaları 21 gün boyunca her gün düzenli olarak günde 70 kere okuyanlar istedikleri gibi zengin olurlar.

Zenginlik duası okuyanların yorumları genel olarak incelenecek olduğu zaman da ettikleri dualar sonucunda ne kadar zengin oldukları, darlardan kurtuldukları da öne çıkıyor. Bu yüzden de biri birinden farklı alternatifler her zaman ilk sırada yerini alıyor. İnsanlar en dara düştükleri anda maddi manevi her ne olur ise olsun a dan z ye kadar dua ederek her bir sonucu olumlu olarak da kılabilirler.

Şanslı Olmak İçin Hangi Dua Okunur?

Şanslı olmak için hangi dua okunur kısmında birçok dua gibi bu alanda da dualar yer alıyor. Genel olarak okunması gereken dua kısmında; ‘’Allahümme ya rabbi bi cahi sahıbilvesıleti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina habibike Muhammedinil Mustafa ve rasulikel mürteda ve nebiyyikel mücteba havil halena ila ahsenil hali ya muhavvilel havli vel ahval.’’ Öne çıkar. Bu dua en zor anlarda şansın açılması için birçok konuda etkili olarak yerini alır.

En güçlü zenginlik duası kısmında biri birinden farklı dualar yer alır. Bir anda zengin olma duası kısmında insanların en içten gelen dileklerini aktarması ve buna göre yeni bir yol belirlemeyi de seçmesi gerekir. Bunun için biri birinden farklı dualar ön planda yerini almaya da devam ediyor.

Rızık Açılması İçin Hangi Sure Okunur?

Rızık açılması için hangi sure okunur kısmında birçok detay merak edilmeye devam ediyor. Bu surelerden bir tanesi genel olarak;  Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Kısmı ile yerini alıyor. Sadece bir kez okuyan zengin olur denilen surelerden ve dualardan bir tanesi olarak da yerini alır.

Fakirlikten kurtulup zengin olma duası için insanlar içten gelen duyguları en iyi şekilde dile getirme adımlarıdır. Bu anlarda kişilere genel olarak;

  1. Abdest almak
  2. 2 rekat dilek namazı kılma
  3. ‘’Allah’ım ben sana sığındım senden istedim. Her şey en güzel sende var. Benim için imkansız. Ama Senin için çok kolay. Ben çok dardayım. Sen beni dardan kurtar, bana bol rızık ver. ‘’ şeklinde dua edilir.

En içten duygular ile inanılarak edilen dualar genel olarak helal yollar dile getirildiyse işte o kadar yanıt bulma ihtimalleri de o kadar yüksek olur.

Kuranda Büyü Bozma Duası yazımızı da okuyabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir